Standpunten, Beleidsplan & Jaarverslag

Sociaal

Standpunt Huisvesting

Op 20 jaar tijd groeide de studentenpopulatie in Gent met 34.000 studenten (uitwisselingsstudenten niet inbegrepen), terwijl er slechts 3.800 erkende studentenhuisvesting units bijkwamen. Dit structurele tekort drijft de huurprijzen omhoog en 1 heeft als gevolg dat kotstudenten in toenemende mate eengezinswoningen en appartementen betrekken, waardoor de druk op de Gentse woonmarkt nog meer toeneemt. De Gentse Studentenraad ging in gesprek met verschillende actoren met het oog op het neerpennen van dit advies aan Stad Gent, buurtgemeenten en de Universiteit Gent. Het is opgedeeld in de volgende 3 speerpunten: (1) het bouwen van student villages, (2) de nood aan betrouwbare partners en (3) de vraag naar menselijke en realistische regulering.

Download

Standpunt duurzaamheid cursusmateriaal

Door de jaren heen verzamelen studenten vaak enorme hoeveelheden cursusmateriaal. Wanneer een student slaagt voor een vak, komt dat cursusmateriaal vaak gewoon in de kast terecht, om er nooit meer uit te komen. Met andere woorden is het gebruik van cursussen aan de Universiteit Gent helemaal niet duurzaam, zeker omdat het aantal gedrukte cursussen zo hoog is. Daarnaast brengt het gedrukte cursusmateriaal een grote kost met zich mee voor studenten en hun ouders. De Gentse Studentenraad wil hier verandering in brengen.

Download

Beleidsplan

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Gentse studentenraad voor het academiejaar 2022-2023.

Download