Stem nu op jouw studentenvertegenwoordigers!

Stem jij mee op jouw studentenvertegenwoordigers?

#StudentStemt

Stem jij mee?

Hoe stemmen?

Surf naar deze website en breng je stem uit! Daarvoor moet je inloggen met je UGent-account. Dit kan tussen 22 april (7u) en 25 april (12u).

Zoals je ziet zijn er heel wat verschillende mensen die opkomen. Wil je meer over hen weten? Check hun profielpagina!

Waarom Stemmen?

Door te stemmen op de kandidaten naar jouw voorkeur verhoog je de kans dat jouw voorkeuren en visie vertegenwoordigd worden in de hoogste bestuursorganen van de UGent. Binnen deze bestuursorganen werken zij mee rond de centrale thema’s zoals huisvesting, studentenvoorzieningen, diversiteit en de kwaliteit van ons onderwijs, met de student centraal. Je vraagt je mogelijks af; allemaal leuk dat een student daar onze belangen kan verdedigen, maar luisteren de proffen? Bereiken deze studenten echt iets?

JA, studenten hebben stemrecht binnen deze bestuursorganen, waar de stem van een student zelfs evenveel waarde draagt als deze van de rector binnen de Raad van Bestuur. Aan deze opportuniteit hebben we bijvoorbeeld de intersemestriële week te danken.

Nog niet overtuigd? Check hier nog tal van redenen!

enter image description here

Waarop Stemmen?

Goed, je wilt stemmen! Maar waarop kan je eigenlijk stemmen? Wel, er zijn 3 belangrijke raden waarop je kan stemmen: de Raad van Bestuur, Sociale Raad en Faculteitsraad. Over deze raden vind je hieronder meer informatie.

Raad van Bestuur (RvB)

De kandidaten waarop je stemt zullen mee functioneren in het hoogste bestuursorgaan, op het hoogste niveau van de UGent, wat houdt dit allemaal in? Beslissingen rond de begroting, reglementen, diversiteit, het strategisch plan & de visie van de UGent. Kort samengevat bepaalt de RvB dus ALLES, een belangrijke stem dus!

Sociale Raad (SoRa)

Zoals de naam doet vermoeden, zal een stem voor kandidaten van de SoRa mee bepalen wat er met de sociale voorzieningen zal gebeuren. Dit adviesorgaan van de RvB staat namelijk in voor onder andere huisvesting, maaltijdvoorzieningen, persoonlijke voorzieningen, studentenhomes, allemaal topics die iedere student nauw aan het hart liggen!

Faculteitsraad (FR)

Ook op facultair niveau zijn studenten belangrijk, elke opleiding en faculteit heeft namelijk haar eigen noden (en huidige problemen). Kandidaten voor de FR zullen meewerken rond de algemene facultaire agendapunten, denk aan budgettering, onderzoek, infrastructuur en diversiteit. Maar ook rond topics die binnen jouw campus, faculteit, of zelfs opleiding van belang zijn, denk hierbij aan hervormingen, lesgevers, studentenvoorzieningen. Om specifieke topics te behandelen omvat een Faculteitsraad meerdere commissies, deze zijn vaak ook toegankelijk voor studenten en zo zullen de kandidaten ook de kans krijgen om mee te werken rond deze specifieke topics. Wil je hier meer info over? Contacteer jouw facultaire studentenraad!

StemMee

Kandideren

Waag je kans om mee het beleid van de UGent te bepalen! Kandideren kan voor de Sociale Raad (SoRa), Raad van Bestuur (RvB) en de 11 Faculteitsraden (FR). Duiding bij elk mandaat vind je hieronder!

Kandideren voor deze mandaten kan vanaf maandag 25 maart (9u) tot en met vrijdag 29 maart 2024 (12u). Meer info daarover vind je hier of op het infomoment op woensdag 20 maart!

Sociale Raad (SoRa)

Ontevreden over de homes? de maaltijdvoorzieningen? huisvesting? persoonlijke voorzieningen? Als lid van de SoRa krijg je de kans om mee te werken rond de studentenvoorzieningen, allemaal topics die iedere student nauw aan het hart liggen!

De SoRa is tevens een paritair orgaan. Dit betekent dat de helft van de mensen die daarin zetelen studenten zijn en de andere helft afkomstig zijn uit andere geledingen. Dit zorgt er natuurlijk voor dat je als studentenvertegenwoordiger sterker kan wegen op het beleid dat gevoerd wordt in de SoRa. Daar liggen dus heel wat opportuniteiten om op tafel te kloppen!

Duur: 2 jaar, ingang 01/10/’24

Voorwaarden:

1) Je mag niet tegelijk kandideren bij de RvB.

2) Opkomen moet per 2, één kandidaat en één kandidaat-plaatsvervanger, beiden van hetzelfde geslacht.

Raad van Bestuur (RvB)

Mee functioneren in het hoogste bestuursorgaan, op het hoogste niveau van de UGent, wat houdt dit allemaal in? Beslissingen rond de begroting, reglementen, diversiteit, het strategisch plan & de visie van de UGent.

Deelname aan de RvB laat je toe om in samenwerking met de rector en andere hooggeplaatste personen binnen de UGent de strategie en organisatie te bepalen. Werken op zo’n hoog bestuursniveau brengt wel een bijpassend hoge werklast met zich mee, dit omvat alles van de RvB zelf voorbereiden, tot deelname aan andere vergaderingen, vooroverleggen met andere geledingen en management, mails beantwoorden, etc.

Dit mandaat is de opportuniteit om écht veel impact te hebben. Als RvB stuver heb je ook de kans om deel te nemen aan specifieke commissies om zo je eigen interessegebied mee te ondersteunen. Daarvoor zijn heel wat mogelijkheden, vraag gerust na bij de GSR!

Duur: 2 jaar, ingang 01/10/’24

Voorwaarden:

1) Je mag niet tegelijk kandideren bij de SoRa.

2) Opkomen moet per 2, één kandidaat en één kandidaat-plaatsvervanger, beiden van hetzelfde geslacht.

Faculteitsraad

Geïnteresseerd of gefrustreerd over de infrastructuur, voorzieningen en inrichting van jouw faculteit of campus? Deelname aan de faculteitsraad van jouw faculteit geeft je de opportuniteit om mee te beslissen over alles onderwijsgerelateerd binnen je faculteit.

Ga gerust ook eens luisteren bij jouw Facultaire Studentenraad!

Duur: 2 jaar, ingang 01/10/’24 Voorwaarde: Ingeschreven aan meerdere faculteiten? Dan ben je verkiesbaar voor de faculteit waarbij je het meeste aantal studiepunten opneemt.

Ik ben kandidaat, wat nu?

Nu je je kandidaat gesteld hebt en de bekendmaking daar eindelijk is, kan je beginnen met campagne te voeren! Je kan enkele beleidspunten bedenken waarmee je je kan onderscheiden van andere kandidaten. De UGent zal je ook de mogelijkheid geven om een profielpagina aan te maken, gebruik dit! De Gentse Studentenraad zal ook promo voeren om mensen te doen stemmen. We creëren awareness rond de verkiezingen en proberen de kandidaten ook op verschillende manieren te ondersteunen. Zo kan je professioneel een foto door ons laten nemen, deze momenten worden gecommuniceerd in de mail.

Daarnaast kan je als kandidaat ook gebruik maken van een campagnebudget dat de Gentse Studentenraad voorziet ter ondersteuning. Dit werd gecommuniceerd in de mail. Daarbij is het belangrijk dat je het logo van Student Stemt gebruikt en de voorziene sjablonen, die zorgen voor een verhoogde zichtbaarheid! Eén voorwaarde is ook dat je de regels van het campagnereglement volgt.

Voor verdere vragen kan je steeds mailen naar participatie@gentsestudentenraad.be!