Student Stemt 2024

Het is weer zover! Om de twee jaar kiezen we als UGent - studenten, wie in de verkozen raden en commissies van de universiteit mag zetelen.
Jij (als student) kan ook je stem laten horen door mee je vertegenwoordigers te kiezen in de Raad van Bestuur, de Sociale Raad en in de faculteitsraad!

Heb je zoiets van: Huh? Wat is de Raad van Bestuur en hebben wij zelfs een faculteitsraad? Om al je vragen te beantwoorden, maakten we met de Gentse Studentenraad deze webpage om je te informeren over de verkiezingsperiode en uiteraard waarom jij je kandidaat zou moeten stellen!

Heb je nu al vragen? Dan kan je steeds een mailtje sturen naar participatie@gentsestudentenraad.be!

STUDENT STEMT 2024

Belangrijke data om in het oog te houden!

Waarvoor kan ik me verkiesbaar stellen?

De verkiezingen gaan voor de volgende 3 mandaten die telkens 2 jaar duren, ze worden hieronder uitgelegd. Heb jij misschien interesse in het verkiesbaar stellen voor een mandaat? Stay tuned! In het tweede semester zal er een infomoment georganiseerd worden waar iedereen welkom is!

Raad van Bestuur (centraal)

De Raad van Bestuur is dé hoogste raad op hét hoogste niveau aan de Universiteit Gent. Wil je in dit orgaan zetelen om mee te trekken aan de strategische touwtjes van de universiteit? Dat kan! Samen met de andere leden beslis je over de academische en administratieve organisatie van de universiteit. Zo komen heel wat gewichtige materies op de agenda zoals het strategisch plan, het goedkeuren van de begroting, enzovoort. De Raad beslist ook over de missie en visie van de Universiteit Gent.

Ben jij iemand die houdt van uitdaging en niet terugdeinst voor discussies? In de Raad van Bestuur worden vier duo's verkozen, waarvan telkens iemand effectief en iemand plaatsvervanger. Daarbij moet minstens één vrouwelijk en één mannelijk duo zijn.

Sociale Raad (centraal)

De Sociale Raad geeft advies aan de Raad van Bestuur over sociale aangelegenheden. Wat moeten we dan begrijpen onder ‘sociale aangelegenheden’?. De agendapunten bestaan voornamelijk uit het nadenken over de organisatie van studentenvoorzieningen zoals homes, studentenpsychologen, studentenverenigingen, studentenresto’s.

Wil je mee nadenken over het duurzaamheidsbeleid, vechten voor de Brug - spaghetti of je stem laten horen voor meer inclusie aan de Universiteit Gent? Dan is deze raad iets voor jou! De sociale raad bestaat uit de helft studenten en wordt ook voorgezeten voor een student. Hier worden opnieuw 4 duo's verkozen waarvan minstens 2 van elk geslacht. Fyi: er kan niet tegelijkertijd voor de Raad van Bestuur en de Sociale raad opgekomen worden!

Faculteitsraad (facultair)

Wat? Heeft elke faculteit een eigen raad die instaat voor de leiding van de faculteit? Jazeker! Op deze raad worden strategische beslissingen gemaakt over het aanstellen van lesgevers, het adviseren van de universiteit over toelatingsvoorwaarden van opleidingen, het opstellen van examenroosters, advies over het aanstellen van een ombudspersoon etc. Je vertegenwoordigt dus de mening van de studenten aan jouw faculteit inzake opleidingsgebonden zaken en meer!

Wil je meer info hierover? Daarvoor kan je bij jouw facultaire studentenraad terecht!

Waarom stemmen?

Er is natuurlijk de heel 'plechtige reden' waarom er moet gestemd worden, namelijk dat 10% van de UGent-studenten hun stem moet uitbrengen opdat de kandidaten kunnen verkozen worden. Maar er is meer...

Kandidaten komen op met verschillende standpunten, waarbij het ene misschien meer aansluit bij jouw visie.

Studentenvertegenwoordigers zijn reeds verantwoordelijk geweest voor heel wat belangrijke veranderingen aan de UGent en daarom is het belangrijk om de voor jou juiste persoon te verkiezen.

En waarom zou je niet stemmen... Het neemt ten slotte maar 2 minuten van je tijd in!

Deze webpagina wordt doorheen het academiejaar verder geüpdatet.