Wat is de Gentse Studentenraad?

De Gentse Studentenraad is de centrale studentenraad van de UGent. De Gentse Studentenraad vertegenwoordigt en verdedigt (de belangen van) de studenten bij het universiteitsbestuur. Gaande van onderwijsaangelegenheden (Onderwijs- en examenreglement (OER), bijzondere statuten, studiemaatregelen ...) tot sociale zaken (homes, studentenresto's), de thema's die binnen de Gentse Studentenraad worden aangesneden zijn bijzonder divers.

De Gentse Studentenraad is echter op meer niveaus aanwezig dan enkel het universitaire. In de eerste plaats ondersteunt de Gentse Studentenraad de elf facultaire studentenraden. Ook op het stedelijk niveau en op het Vlaams niveau is de Gentse Studentenraad actief. Daarenboven ondersteunt de Gentse Studentenraad ook verschillende grote en minder grote projecten zoals de Fietsambassade, Student Kick-Off en Zeus WPI.

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan zeker eens een kijkje op deze pagina of neem gerust contact met ons op via info@gentsestudentenraad.be. Je bent eveneens steeds welkom op onze vergaderingen en werkgroepen, die openstaan voor alle studenten.


Nieuws

Gentse Studentenraad zoekt Cultour-Coördinator

Gepubliceerd op 06 juli 2020 door None

Naast een overlegplatform is de Gentse Studentenraad ook dé plaats om ambitieuze projecten voor de gehele studentenpopulatie aan te bieden. Voor één van die projecten, Cultour, zoekt de Gentse Studentenraad voor komend academiejaar een nieuwe Algemeen Coördinator. Cultour heeft als doel om cultuur dichter bij de studenten te brengen door goedkopere tickets aan te bieden aan UGent studenten. Heb jij een hart voor cultuur en wil jij studenten helpen om hun avondjes cultuur zo goedkoop mogelijk te maken? Dan is deze functie je op het lijf geschreven! Ontdek de vacature hier.

Lees verder...

Op zoek naar een bloklocatie?

Gepubliceerd op 20 mei 2020 door Sarah Van Acker

De Gentse Studentenraad komt in actie met het blokmap initiatief! Zoek je nog een blokplaats? Surf naar https://blokmap.be/ en ontdek de plaatsen.

We blijven werken aan het toevoegen van extra plaatsen dus check de kaart af en toe om te zien wat er nieuw is. :D

Alvast veel succes gewenst met het blokken!

Lees verder...

Studenten roepen op om bloklocaties open te stellen

Gepubliceerd op 13 mei 2020 door Bestuurders Onderwijs

Beste,

De Gentse Studentenraad voerde een enquête uit naar de beschikbaarheid van geschikte studie- of examenruimtes bij meer dan 2000 UGent studenten. Dit naar aanleiding van de vele alarmsignalen omtrent stress, concentratieproblemen en het gemis aan stille ruimtes. De resultaten waren vrij ontstellend: 9,4% van de studenten beschikt niet over een (geschikte) locatie om examens in af te leggen en maar liefst 31,4% denkt er geen te zullen vinden. Daarnaast heeft 11,9% zeker geen (geschikte) plaats om te studeren en denkt 41,3% er geen te vinden.

Aangezien de veiligheidsraad het nu terug mogelijk maakt om gezamenlijke studieplekken te organiseren, roepen studenten op aan gemeenten, bedrijven, organisaties en particulieren om geschikte locaties open te zetten; voor meer informatie zie onze open brief.

Een volledig verslag van de resultaten is hier te vinden. Met vragen kan u mailen naar onderwijs@gentsestudentenraad.be, of bellen naar 0494944212.

Indien u beschikbare ruimtes hebt die geschikt zouden kunnen zijn, kan u dit altijd laten weten via onderstaand formulier.


Open brief aan universiteiten, gemeenten en bedrijven om bloklocaties open te stellen

Indien u beschikbare ruimtes hebt die geschikt zouden kunnen zijn, kan u dit altijd laten weten via onderstaand formulier.

De coronacrisis brengt een groot aantal problematieken aan het licht bij studenten. Het mentaal welzijn van de studenten wordt tijdens deze periode buitengewoon op de proef gesteld. Uit enquêtes van verschillende studentenraden kwam naar boven dat gevoelens zoals stress, verhoogde eenzaamheid en faalangst een centrale plaats krijgen in het leven van de “corona student”. In de open antwoorden kwam ook vaak aan bod dat studenten geen goede examen- of studeerruimte hebben. De Gentse Studentenraad verspreidde een enquête om zicht te krijgen op hoeveel studenten geen ruimte ter beschikking hebben om te studeren of om een online examen af te leggen. Daaruit blijkt dat de nood naar studieruimte, begrip en concrete actie uitermate hoog is. Daarom doen we een oproep aan iedereen om studieplaatsen te creëren.

Eén van de grootste bekommernissen die studenten aangeven, is namelijk de afwezigheid van de bloklocaties. Meer dan 40% van de ondervraagde studenten vreest immers geen (geschikte) studieruimte ter beschikking te hebben. Nu studenten geen toegang meer hebben tot hun campus, vallen de daarmee gepaarde voorzieningen zoals de bibliotheek en andere studieplaatsen weg. Met het wegvallen van de bloklocaties, verliezen veel studenten niet alleen hun concentratie, maar tevens ook hun moed. Zo is een bloklocatie meer dan enkel een rustige studieomgeving. Voor sommige studenten vormt het namelijk een vluchtoord om te ontsnappen aan de drukte en spanningen van een (kroostrijk) gezin. Voor anderen is een bloklocatie een van de weinige plaatsen waar internet voorhanden is en nog anderen halen motivatie uit de sociale cohesie en groepsdruk die voortvloeit uit het samen studeren. Door het wegvallen van de bloklocaties is eveneens de grens tussen studeer- en ontspanningsmomenten weggevallen. Bij studenten leidt dit tot aanhoudende stress, spanning en kopzorgen.

Het openstellen van bloklocaties zoals bibliotheken, sporthallen, feestzalen en andere geschikte locaties, zowel bij particulieren als bedrijven, zou een oplossing bieden voor verschillende problemen waar studenten nu mee kampen. Dit zal echter een denkoefening vragen van verschillende partijen, waar wij als studentenvertegenwoordigers graag aan meewerken, om onder meer de social distance regels te kunnen garanderen. Sommige studenten zullen verkiezen om thuis te blijven studeren, maar de mogelijkheid om buitenshuis in een rustige omgeving de examenstof te verwerken, komt tegemoet aan vele verzuchtingen van studenten (en hun omgeving).

Net als de overheid rekent op de burgerzin van haar burgers, rekenen wij op de burgerzin en het verantwoordelijkheidsgevoel van de studenten. Wij vragen echter ook begrip voor abnormale situaties waarin studenten noodgedwongen examens moeten afleggen, op niet-conventionele plaatsen zoals in hun slaapkamer of zelfs hun badkamer. Studenten hoeven zich hier niet voor te schamen. Sterker nog, wij wensen onze bewondering uit te drukken voor alle studenten en personeel die vanuit gelijk welke kamer verder roeien met de riemen die ze hebben. We hopen met deze brief evenwel om alsnog aandacht te vestigen op de nood aan extra ruimte voor studenten om examens op een zo comfortabel mogelijke manier voor te bereiden.

Lees verder...

Agenda