Welkom op de site van de Gentse Studentenraad!

De Gentse Studentenraad is de centrale studentenraad van de UGent. We vertegenwoordigen en verdedigen (de belangen van) de studenten bij het universiteitsbestuur. Gaande van onderwijsaangelegenheden (Onderwijs- en examenreglement (OER), bijzondere statuten, studiemaatregelen ...) tot sociale zaken (homes, studentenresto's), de thema's die we met de Gentse Studentenraad aansnijden zijn bijzonder divers. We zijn echter op meer niveaus aanwezig dan enkel het universitaire. In de eerste plaats ondersteunt de Gentse Studentenraad de elf facultaire studentenraden. Ook op het stedelijk niveau en op het Vlaams niveau is de Gentse Studentenraad actief. Daarenboven ondersteunt de Gentse Studentenraad ook verschillende grote en minder grote projecten zoals de Fietsambassade, Student Kick-Off en Zeus WPI. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan zeker eens een kijkje op deze pagina of neem gerust contact op via info@gentsestudentenraad.be. Je bent eveneens steeds welkom op onze vergaderingen en werkgroepen die openstaan voor alle studenten.

Onder Wie vind je een uitgebreider overzicht van alle organen, functies en medewerkers binnen de Gentse Studentenraad. Het Dagelijks Bestuur wordt elk jaar verkozen. Kijk gerust eens bij Verkiezingen voor meer informatie en neem zeker contact op als je jezelf kandidaat zou willen stellen. Onder Werking staan onder meer onze statuten en reglementen opgelijst. Verder vind je hier de verschillende projecten die de Gentse Studentenraad (financieel) ondersteunt, een overzicht van de Facultaire Studentenraden - hier kan je dus ontdekken welke studentenraad verbonden is aan jouw faculteit - en alle standpunten, beleidsplannen en jaarverslagen die we doorheen de jaren opgesteld hebben. Via Nieuws blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen van de Gentse Studentenraad. Hier kondigen we onder meer nieuwe vacatures en enquêtes aan en laten we weten wanneer we een rapport of standpunt publiceren. Zit je nog met andere vragen? Klik dan op FAQ om te zien of jouw vraag hier tussen staat of contacteer ons via de gegevens die verzameld staan onder Contact. Hier kan je ook terecht als je geïnteresseerd zou zijn om je in te zetten voor het belang van de student en je te engageren voor een rol binnen de Gentse Studentenraad. ENLIGHT is een netwerk van negen Europese universiteiten waar de Universiteit Gent sinds 2020 ook deel van uitmaakt. Deze sectie geeft verdere uitleg over het doel en de samenstelling van dit project. Ten slotte vind je rechts bovenaan nog een link naar onze socials.


Nieuws

Vacature Financieel medewerker

Gepubliceerd op today door Coördinator

Onverwacht hebben we nog een vacature voor een studentenjob bij de Gentse Studentenraad, namelijk als financieel medewerker! Hou jij van cijfertjes, spreadsheets en orde in de chaos? Kijk dan snel naar de vacature!

Solliciteren is mogelijk tot 4 oktober, door je CV en motivatiebrief naar vacature@gentsestudentenraad.be te sturen. Hopelijk tot snel!

Lees verder...

Vacature: Student-coördinator Onderwijskwaliteitszorg

Gepubliceerd op 11 september 2021 door Coördinator

De UGent implementeerde een nieuw onderwijskwaliteitssysteem vanaf januari 2021, de Eigen Regie 2.0. Om de studentenparticipatie in onderwijskwaliteitszorg verder te bestendigen en te versterken, zullen in de Eigen Regie 2.0 complementair aan de bestaande studentenparticipatie-initiatieven, ‘studentenreflecties’ als kwaliteitszorginstrument worden ingezet. Om de bevragingen en/of focusgesprekken op te volgen worden student-coördinatoren ingezet, die fungeren als aanspreekpunten voor studentenvertegenwoordigers vanuit de opleidingen. Dit voor 2x12 lesweken, 1 dag per week. Meer informatie over het takenpakket en de verloning kan je vinden in deze link.

Interesse? Stuur dan je CV, motivatiebrief en beschikbaarheden door naar vacature@gentsestudentenraad.be voor 23 september 2021! Met vragen kan je ook via dit e-mailadres terecht!

Lees verder...

Verkiezingen OWR, OKB & Enlight

Gepubliceerd op 07 september 2021 door Medewerker Communicatie

Wij zijn op zoek naar jou voor de Onderwijsraad, het Onderwijskwaliteitsbureau en Enlight!

Onderwijsraadstuvers: We zijn op zoek naar zeven enthousiaste studentenvertegenwoordigers die willen zetelen in de Onderwijsraad. Een derde van de studentenvertegenwoordigers moet van het minderheidsgeslacht zijn. Naast de effectieve leden zoeken we ook een aantal plaatsvervangende studentenvertegenwoordigers, die kunnen invallen indien een van de effectieve leden eens niet kan gaan. Klik hier het volledige functieprofiel.

Onderwijskwaliteitsbureau: We zijn op zoek naar een mannelijk effectief lid en een mannelijke opvolger voor het Onderwijskwaliteitsbureau (het OKB) voor een termijn van twee jaar. Je zal samen zetelen met één andere, vrouwelijke studentenvertegenwoordiger, die al een jaar in het OKB gezeteld heeft. In het tweede jaar van je termijn zal je dan samen zetelen met een nieuwe studentenvertegenwoordiger. Klik hier het volledige functieprofiel.

ENLIGHT Student-Coördinator: We zijn op zoek naar ENLIGHT student-coördinatoren om diens collega’s voor 2 jaar te vervoegen binnen ENLIGHT. De student-coördinatoren vertegenwoordigen de studenten van de Universiteit Gent binnen alle relevante vergaderingen op het ENLIGHT niveau. Ze leveren het studentenperspectief binnen de work package discussies. We zijn op zoek naar 2 coördinatoren. Wat zit er in voor jou? - Een internationale ervaring - Super interessant - Intercultureel en interdisciplinair - Je leert de EU kennen op een unieke manier - Je bouwt een interessant netwerk op van verschillende mensen uit de hele EU. Klik hier het volledige functieprofiel. English Version

Lees verder...

Agenda