Nieuwsoverzicht


Gezocht: Archief medewerker voor 50 jaar Participatie

Gepubliceerd op 11 februari 2019 door Gentse Studentenraad

Ben je graag bezig met geschiedenis en heb je ervaring met archiefonderzoek, dan hebben we misschien de perfecte studentenjob voor jou. Werk mee aan het onderzoek rond en het opbouwen van een tentoonstelling rond studenteninspraak. Meer informatie vind je in de vacature.

De vacature vind je hier


Gentse Studentenraad zoekt inhoudelijk medewerker

Gepubliceerd op 07 februari 2019 door Gentse Studentenraad

Op zoek naar een interessante studentenjob, en tegelijk je mede-studenten willen helpen? Dan kunnen we je helpen!

We zoeken een inhoudelijk medewerker die ons bij staat in het opstellen van dossiers rond onze thema's. Meer info over de vacature.


Gentse Studentenraad zoekt betaalde medewerker Statistisch Onderzoek

Gepubliceerd op 28 januari 2019 door Gentse Studentenraad

De Gentse Studentenraad (GSR) verenigt de studentenvertegenwoordigers aan de UGent en zoekt voor de verwerking van diens enquête Mentaal Welbevinden een betaalde medewerker die ons daar zou in bijstaan. Sinds midden januari laat de Gentse Studentenraad een enquête lopen over het mentaal welbevinden van de UGent-student. Als we deze data enerzijds op een correcte manier willen interpreteren en gebruiken dan is het van groot belang dat deze dan ook op een correct manier statistisch verwerkt wordt zodat de juiste verbanden worden getrokken. Anderzijds willen we snel met de data aan de slag kunnen gaan en hopen dit nog binnen dit jaar te kunnen omzetten in degelijke beleidsvoorstellen. Als medewerker statistisch onderzoek kan jij ons daarbij helpen! We zouden een tweetal dagen in het intersemestriële verlof met jou samen zitten om de data te verwerken en samen statistisch te analyseren. Wat krijg je er voor in de plaats? Een verloning aan loonschaal 4.1, fijne omgeving om te werken, flexibele uren en kans om bij te dragen aan het beleid van UGent. Solliciteren kan tot en met 1 februari door je CV te sturen naar vacature@gentsestudentenraad.be Daarbij zouden we willen vragen om expliciet je ervaring met dataverwerking (bv. opgenomen vakken hieromtrent) hierin op te nemen. Daarnaast geef je jouw beschikbare uren door in je mail. Je zal vervolgens in één van deze beschikbare momenten telefonisch gecontacteerd worden en er zal gepeild worden naar jouw kennis omtrent dataverwerking.

Meer info vind je in dit functieprofiel.


Enquête lesopnames

Gepubliceerd op 29 november 2018 door Gentse Studentenraad

Vanaf maandag 3 december houdt de Gentse Studentenraad een enquête over lesopnames onder alle UGent-studenten!

Invullen kan hier.

Hoe gebruiken studenten de lesopnames net? Welke lessen moeten zeker opgenomen worden? Hoe groot is de vraag naar een eventuele uitbreiding van het systeem, en welke auditoria of opleidingen hebben prioriteit om voorzien te worden van opname-infrastructuur?

We peilen naar al deze vragen, en meer. De resultaten van deze enquête zullen we meenemen naar het bestuur van de UGent, zodat het beleid van onze universiteit rond lesopnames rekening houdt met de ervaringen en wensen van studenten.

Je kan de enquête invullen op acht minuten en je kan prijzen winnen! Check onze Facebookpagina of deze pagina vanaf maandag voor de link naar de enquête en voor meer informatie!


Persbericht: Reactie Gentse Studentenraad rond reportage Pano

Gepubliceerd op 06 september 2018 door Gentse Studentenraad

De Gentse Studentenraad staat in eerste plaats voor een inclusief beleid. Iedere student dient elke kans te krijgen om zich optimaal te ontplooien in een veilige omgeving aan de Universiteit Gent. Onze organisatie wenst bijgevolg te onderstrepen dat racisme, discriminatie, seksisme en oproepen tot geweld geenszins getolereerd worden door de Gentse Studentenraad.

We dienen hierbij te benadrukken dat Schild & Vrienden een vereniging is die geenszins verbonden is met de Gentse Studentenraad, of met Universiteit Gent. Dries Van Langenhove is rechtstreeks verkozen in de Raad Van Bestuur van Universiteit Gent, en zetelt via dit mandaat als één van de twintig leden in onze Algemene Vergadering, maar hij spreekt níét namens de Gentse Studentenraad, het orgaan dat alle studentenvertegenwoordigers overkoepelt en samenbrengt.

Naar aanleiding van de Pano-reportage en de rol van studentenvertegenwoordiger Dries Van Langenhove binnen Schild & Vrienden, zullen wij dan ook net als UGent en de Vlaamse Jeugdraad in discussie gaan met onze studentenvertegenwoordigers, bekijken wat onze mogelijkheden zijn, en bekijken of we al dan niet hier gevolgen aan zullen geven.

Wij blijven de belangen van álle studenten verdedigen, onafhankelijk van nationaliteit, achtergrond of geaardheid. We hopen dit nog altijd samen met jullie te kunnen doen. Iedere student met vragen en/of bemerkingen hieromtrent mag ons altijd een berichtje sturen.