Stem nu op jouw studentenvertegenwoordigers!

EHBL tip 17: Ombudspersonen

Problemen met een lesgever of een vak? Geraak je niet uit aan de regels rond die bindende voorwaarde? Maak een afspraak bij je ombudspersoon! De lijst met ombudspersonen vind je hier.

Je kan bij hen je hart luchten over bepaalde situaties en je problemen of klachten over lessen, practica, vakken, examens kwijt. De ombudspersonen geven ook raad bij ziekte, ongeval en persoonlijke of familiale problemen die je studies beïnvloeden en geven toelichting bij je rechten en plichten als student. Geraak je in de problemen met je

De ombudspersoon zal je klacht onderzoeken en een oplossing proberen te bereiken in volledige discretie. Ze ondernemen niets zonder jouw toestemming!