Statuten & Regelementen

De Gentse Studentenraad is het orgaan dat decretaal verplicht moet worden opgericht binnen de UGent. Op basis van het participatiereglement, opgesteld door het bestuur van de UGent en studentenvertegenwoordigers in dat bestuur, zijn de statuten van de Gentse Studentenraad opgesteld. Die statuten zelf vormen de basis van de andere reglementen van de Gentse Studentenraad en primeren daarom boven alle andere reglementen. Net onder de statuten, staat het huishoudelijk reglement. Alle andere reglementen zijn onderworpen aan voornoemde twee en staan op gelijke hoogte.

Statuten

De statuten bepalende belangrijkste regels en principes waarmee de Gentse Studentenraad werkt. De statuten zijn het belangrijkste document en primeren boven alle andere. Om het belang van de statuten te duiden, kunnen deze enkel met een tweederdemeerderheid worden gewijzigd.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement vult de statuten aan en is een meer praktisch ingevuld document. Het regelt verschillende procedures, bv. voor verkiezingen van een bestuur, het aannemen van standpunten en de werking van werkgroepen. Ook de werking van het belangrijkste orgaan, de Algemene Vergadering, wordt hierin uitgebreid geregeld.

Aanpassing huishoudelijk reglement en statuten 2021

Het huishoudelijk reglement vult de statuten aan en is een meer praktisch ingevuld document. Het regelt verschillende procedures, bv. voor verkiezingen van een bestuur, het aannemen van standpunten en de werking van werkgroepen. Ook de werking van het belangrijkste orgaan, de Algemene Vergadering, wordt hierin uitgebreid geregeld.

De Algemene Vergadering van 9 maart 2021 en 30 maart 2021 keurde een aanpassing goed van artikel 5, 6, 7, 18 en 25 in het Huishoudelijk Reglement en artikel 9 en 10 in de Statuten.

Ethische Code

Een ethische code benadrukt het belang dat de Gentse Studentenraad hecht aan bepaalde principes ingeschreven in haar statuten, huishoudelijk reglement, andere reglementen en het standpunt behoorlijk bestuur d.d. 18 april 2017. De originele tekst van deze documenten primeert in ieder geval op de in dit document neergeschreven verwoordingen. Door het bundelen van deze regels wordt hun belang bijzonder in de verf gezet.

De ethische code heeft als voornaamste doelstelling de sensibilisering van de leden van de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur. Daarenboven heeft deze tot doel om het handelen van de leden van de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur te laten aansluiten bij de opgesomde regels en principes.

Verkiezingsreglement studentenvertegenwoordigers Onderwijsraad

Een van de taken van de Gentse Studentenraad is het aanduiden van de studentenvertegenwoordigers in de universiteitsbrede Onderwijsraad. Zeven of acht studenten, afhankelijk van de genderverdeling, verdeeld over de alfa-wetenschappen (Letteren en Wijsbegeerte, Rechtsgeleerdheid, Economie en Bedrijfskunde, Psychologie en Pedagogie, en Politieke en Sociale Wetenschappen), de beta-wetenschappen (Wetenschappen, Ingenieurswetenschappen en Architectuur, en Bio-ingenieurswetenschappen) en de gamma-wetenschappen (Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Diergeneeskunde en Farmaceutische Wetenschappen).

Verkiezingsreglement studentenvertegenwoordigers Onderwijskwaliteitsbureau

Gecoördineerd financieel reglement

GDPR voor de Gentse Studentenraad