Standpunten, Beleidsplan & Jaarverslag

Sociaal

Standpunt Huisvesting

Op 20 jaar tijd groeide de studentenpopulatie in Gent met 34.000 studenten (uitwisselingsstudenten niet inbegrepen), terwijl er slechts 3.800 erkende studentenhuisvesting units bijkwamen. Dit structurele tekort drijft de huurprijzen omhoog en 1 heeft als gevolg dat kotstudenten in toenemende mate eengezinswoningen en appartementen betrekken, waardoor de druk op de Gentse woonmarkt nog meer toeneemt. De Gentse Studentenraad ging in gesprek met verschillende actoren met het oog op het neerpennen van dit advies aan Stad Gent, buurtgemeenten en de Universiteit Gent. Het is opgedeeld in de volgende 3 speerpunten: (1) het bouwen van student villages, (2) de nood aan betrouwbare partners en (3) de vraag naar menselijke en realistische regulering.

Download

Standpunt duurzaamheid cursusmateriaal

Door de jaren heen verzamelen studenten vaak enorme hoeveelheden cursusmateriaal. Wanneer een student slaagt voor een vak, komt dat cursusmateriaal vaak gewoon in de kast terecht, om er nooit meer uit te komen. Met andere woorden is het gebruik van cursussen aan de Universiteit Gent helemaal niet duurzaam, zeker omdat het aantal gedrukte cursussen zo hoog is. Daarnaast brengt het gedrukte cursusmateriaal een grote kost met zich mee voor studenten en hun ouders. De Gentse Studentenraad wil hier verandering in brengen.

Download

Uitroepen klimaatnoodtoestand

Download

Statement climate emergency

Download

Visienota maaltijdvoorzieningen

Elke vijf jaar is de Directie Studentenvoorzieningen van Universiteit Gent verplicht om een vijfjarenbeleidsplan op te stellen. Dit beleidsplan geeft aan welke operationele en strategische doelstellingen de Directie Studentenvoorzieningen zal nastreven gedurende de volgende vijf jaar, gaande van de studentenwerking onder de Dienst Studentenactiviteiten tot de homes en de resto’s. Ter voorbereiding van het nieuwe meerjarenbeleidsplan organiseerden we binnen de schoot van de Gentse Studentenraad een visie oefening om verschillende opties uit te werken waar de maaltijdvoorzieningen aan de Universiteit Gent naartoe zou kunnen evolueren.

Download

Standpunt registratieplicht kotstudenten

Op 20 jaar tijd groeide de studentenpopulatie in Gent met 34.000 studenten (uitwisselingsstudenten niet inbegrepen), terwijl er slechts 3.800 erkende studentenhuisvesting units bijkwamen. Dit structurele tekort heeft als gevolg dat kotstudenten in toenemende mate eengezinswoningen en appartementen betrekken. Eerder dit academiejaar erkenden we deze woonproblematiek in ons standpunt huisvesting waarin we inzetten op 3 speerpunten: (1) het bouwen van student villages, (2) de nood aan betrouwbare partners en (3) de vraag naar menselijke en realistische regulering. Op basis van deze drie pijlers vragen wij, om de gesprekken rond registratieplicht voor studenten on hold te zetten, tot er een voldoende aanbod aan reguliere studentenhuisvesting is.

Download

Standpunt duurzaamheidsbeleid

Studenten maken zich zorgen om het duurzaamheidsbeleid aan de Universiteit Gent. Meer dan 1300 studenten ondertekenden de open brief van het CDO (Centrum voor Duurzame Ontwikkeling) waarin deze zorgen werden geuit. In dit standpunt wordt de visie van de Gentse Studentenraad op het duurzaamheidsbeleid besproken. We bespreken hierbij vooral de verschillende, reeds bestaande, organen die zich bezighouden met duurzaamheid en welke waarde die organen voor ons hebben. De tekst benadrukt het belang van het handhaven van de kerntaken van het duurzaamheidsbeleid, zelfs in tijden van besparingen, en de noodzaak van een combinatie van top-down en bottom-up beleid.

Download

Beleidsplan

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Gentse studentenraad voor het academiejaar 2022-2023.

Download