Projecten

Naast het vertegenwoordigen van studenten, ondersteunt de Gentse Studentenraad verschillende grote en kleine projecten ten voordele van de studenten van de UGent. Een verzoek om financiële ondersteuning wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering die beslist over het bedrag en de modaliteiten van de ondersteuning. Een aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden opgesomd in het reglement voor financiële ondersteuning van projecten en kan worden ingediend via financien@gentsestudentenraad.be.

Image

Epione

Epione is een nieuw project vanuit de Gentse Studentenraad, waar we aan de hand van een chatlijn studenten een luisterend oor willen bieden. Epione is gratis en anoniem. De gesprekken zijn 1 op 1. Verder werken we op vrijwillige basis. Dat betekent dat we geen professionele hulp kunnen bieden, maar we kunnen uiteraard wel luisteren, adviseren en doorverwijzen. Onze chatlijn is op die manier een laagdrempelige hulpinstantie.
Image

De fietsambassade

De fietsambassade is een initiatief van de Stad Gent om fietsgerichte partnerschappen te bundelen in één herkenbare organisatie. Hierdoor wordt een ruim fietspatrimonium aangeboden, dit in het bijzonder voor studenten en personeelsleden van de Gentse Hogescholen en de UGent.
Image

Student Kick-Off

Student Kick-Off is een jaarlijks gratis studentenfestival, dat de start van een nieuw academiejaar feestelijk inzet! Het festival is een mengeling van muziek, randanimatie en nuttige informatie voor (nieuwe) studenten. Het vindt steeds plaats op de eerste woensdag van het nieuwe academiejaar op het Sint-Pietersplein.
Image

Cultour

Cultour heeft als doel om cultuur dichter bij de studenten te brengen door goedkopere tickets aan te bieden aan UGent studenten. Heb je soms ook het gevoel dat een avondje cultuur duur kan uitvallen? De voorstelling, iets drinken achteraf? Voor studenten is dit vaak niet evident en daarom is er Cultour.
Image

Tumult.fm

Tumult.fm is het communicatief en artistiek cultuurplatform van Urgent.fm dat aan de creatieve onderbuik van de Gentse stad een waardevolle kans biedt zichzelf te profileren, waar de muren van de ateliers worden opengebroken en zichtbaar wordt wie en wat Gent tot de bruisende stad maakt die ze is.
Image

Blok@

Studieplekken, ook gekend als de Blok@, is een coöperatief initiatief van de Gentse Studentenraad, Dienst Studentenactiviteiten, Stad Gent en de Gentse hoger onderwijsinstellingen. Via één gezamenlijke applicatie worden alle beschikbare bloklocaties overzichtelijk gebundeld. Via dit project doelen we steeds op een maximaal aantal beschikbare studieplekken en willen we die ook zo aantrekkelijk mogelijk inrichten. Tot slot maakt ook de [blokmap.be](http://blokmap.be/) deel uit van dit project, waarop je ook buiten Gent een geschikte studieplek kan vinden.
Image

Studium

Studium is an online platform jointly developed by the Gentse Studentenraad, Faculteiten Konvent and Vlaamse Technische Kring where students from Ghent University can find summaries for all and any of their courses. What makes this platform unique is that it enables students to actively participate by sharing summaries and evaluating and improving other summaries. The website is open source, which means that every student can contribute to the development of the platform. In addition to summaries, students may also share previous exam questions on the platform but only if professors explicitly approve.
Image

Hydra

Met Hydra ben je steeds op de hoogte van het laatste nieuws en de activiteiten van jouw favoriete studentenverenigingen. Luister naar Urgent.fm, lees Schamper of beslis of het menu van de resto's vandaag bij je in de smaak valt. Waar je ook bent, vanaf nu heb je met Hydra steeds de UGent in je broekzak.
Image

UGent Quizt

De strafste UGent quiz van het jaar! Strijd mee naar de titel van beste quizteam en voor eeuwige roem in een strijd tegen honderden anderen. Deze quiz vloeit voort uit een samenwerking tussen de Universiteit Gent en het FaculteitenKonvent Gent. Iedereen verbonden aan de UGent is welkom om deel te nemen aan deze legendarische quiz.
Image

StuJardin

StuJardin wil samen met Gentse studenten tuinieren. StuJardin kweekt samen met jou groenten, fruit en kruiden in de stad. Hiermee willen we studenten overtuigen dat stadstuinieren plezierig en noodzakelijk is. Het project is een stap naar een stedelijke samenleving die meer berust op zelfvoorziening en korte keten.
Image

Massacantus

Het doel van Massacantus is het jaarlijks organiseren van een cantus, toegankelijk voor de leden van verenigingen van het FaculteitenKovent, SeniorenKovent of HomeKonvent. Op deze manier worden diverse verenigingen samen gebracht en het wederzijds respect en de samenwerking bevordert binnen de Gentse studentenbeweging.
Image

Peerdestal VDK

De Vlaams Diergeneeskundige kring had een eigen verenigingslokaal, het boerderij'tje. Dit gebouw moest verdwijnen en daarom bouwde het VDK een nieuw lokaal, de Peerdestal. Voor deze bouw zorgde de Gentse Studentenraad voor financiele ondersteuning. Dit nieuwe gebouw stimuleert het bruisende studentenleven in Merelbeke verder.