Algemeen

Klachten

Waar kan ik heen met mijn klacht?

Met klachten kan je terecht op verschillende plaatsen. In de eerste plaats zijn er je studentenvertegenwoordigers in de opleidingscommissie en in de faculteitsraad. Zij kunnen je vraag of probleem rechtstreeks aankaarten op de verschillende raden en commissies.

Daarenboven zijn er de facultaire ombudspersonen die op een discrete en professionele manier klachten van studenten behandelen. Er is eveneens een institutionele ombudspersoon dewelke, universiteitsbreed, een aantal zaken behandelt alsook een aantal specifieke bevoegdheden heeft, toegekend door het Onderwijs- en examenreglement.

Meer structureel zijn er de onderwijs- en opleidingsevaluaties die de opleidingsonderdelen en lesgevers respectievelijk de hele opleiding evalueren en die elke student in principe moet invullen. De verschillende opleidingen bekijken deze informatie en ageren, mede onder impuls van de studentengeleding, naar deze informatie en de geleverde opmerkingen.

Tips

EHBL tip 1: Nood aan een babbel?

Tip 1 van onze nieuwe campagne “Eerste Hulp Bij Lockdown”. Vanaf deze week posten we elke dinsdag en donderdag een tip voor alle UGent studenten.

Heb je moeite met studeren? Maak je je zorgen om een medestudent? Loop je vast door stress? Of heb je gewoon nood aan een babbel? Gebruik dan het discussieforum op de Ufora pagina van student@warmUGent. De studentenpsychologen volgen dat zorgvuldig op en helpen je verder en ook medestudenten kunnen jou tips&tricks geven!

EHBL tip 2: Bewegen!

Tip 2 van onze nieuwe campagne “Eerste Hulp Bij Lockdown”. Vanaf deze week posten we elke dinsdag en donderdag een tip voor alle UGent studenten.

Bewegen! Bewegen! Bewegen! Als het je allemaal eventjes teveel wordt, helpt het om te bewegen. Een simpele wandeling of eens gaan joggen kan wonderen doen en maakt je hoofd weer vrij!

EHBL tip 3: Studieplekken

Tip 3: Nood aan een studieplek? Je kan van 30 november tot 18 december en van 4 tot 29 januari on campus studeren!

Reserveer elke donderdag, vanaf 19 uur, voor de week erop via studieplekken.ugent.be.

Studieplek nodig bij jouw thuis? Check blokmap.be regelmatig, daar verzamelen we alle Vlaamse bloklocaties.

EHBL tip 4: Overzicht?

Tip 4: Heb je een vraag of heb je hulp nodig?

Op de wel in je vel pagina vind je een handig overzicht met korte uitleg! Zo weet je onmiddellijk waarvoor je bij wie terecht kan!

EHBL tip 5: Faalangst

Sla je soms ook in paniek en denk je dat niets je zal lukken? Faalangst kan misschien de boosdoener zijn. Voor tips en meer uitleg kan je kijken op de faalangst brochure, opgesteld door de studentenpsychologen.

EHBL tip 6: Online bellen

Snel even bellen met het groepswerk? Easy!

Ga naar teams, open de agenda en selecteer de uren. Voeg dan minstens een persoon toe en sluit af. Na bewerken kan je er de link vinden om met anderen te delen.

EHBL tip 7: Studeren in corona tijden

Dat studeren in corona tijden speciaal kan zijn weten we allemaal wel. Als je echter geen idee hebt hoe dit allemaal aan te pakken kan je eens een kijkje nemen op de student@warmUGent ufora pagina en de filmpjes van de studentenpsychologen bekijken. Er is ook een efficiënter studeren pagina met veel tips en tricks en je kan een blokplanner downloaden.

EHBL tip 8: Uitstelgedrag

Last van uitstelgedrag? Stel jezelf geen vage doelen, je hebt concrete doelen nodig! Stel jezelf vragen en houd jouw brein nieuwsgierig.

Zeg niet "ik moet alles kennen voor het examen", "ik ga 20 p. studeren", "ik ga een les kijken" maar zeg wel "ik wil snappen hoe dat concept werkt", "tegen vanavond kan ik het verschil uitleggen tussen dit en dat". Meer tips rond uitstelgedrag op de student@warmUGent Ufora pagina.

EHBL tip 9: Sociale media negeren!

Moeite om sociale media te negeren? Gebruik een blocker! Zo kan je niet anders dan studeren. Op je smartphone kan je de Forest app downloaden, zo plant je een boompje tijdens het studeren dat stopt groeien als je de block negeert. In je browser kan je dan weer Leechblock gebruiken bv.

EHBL tip 10: Ontspanning

Ontspanning is en blijft enorm belangrijk. Studeer daarom een vaste blok en ga dan kort even iets anders doen, weg van je scherm en in een andere ruimte of buiten. Zo kan je het studeren van het pauzeren scheiden. Ga eens wandelen met vrienden of jouw hond/kat, verzorg jouw planten, alfabetiseer jouw boeken, doe aan karaoke (maar let op de buren), luister muziek etc. maar zorg dat je weg bent van jouw scherm!

EHBL tip 11: Printen on campus

Moet je printen maar weet je niet meer waar dat kan on campus? Neem een kijkje op deze link.

EHBL tip 12: Lichtfilter

Moeite met inslapen? Het blauwe licht van jouw laptop en gsm houden je wakker! Gebruik f.lux om 's avonds het blauw licht weg te filteren. Je vindt de software hier.

EHBL tip 13: Piekeren

Last van piekeren door stress? Bekijk de anti-pieker tips van onze studentenpsychologen op Ufora!

EHBL tip 14: Paniek??!

Raak je in paniek tijdens een examen? Neem even de tijd om rustig te ademen, hou je aandacht op wat je ziet en niet wat je voelt, benoem 5 dingen die je ziet, focus op helpende gedachten en spreek jezelf moed in.

EHBL tip 15: Vragen?

Geen idee waar je terecht kan met jouw vraag? Op WAT WAT vind je info, tips en getuigenissen van over de meest uiteenlopende onderwerpen. Surf naar watwat.be!

EHBL tip 16: Muziek

Nood aan muziek tijdens het studeren? Probeer eens lofi hip-hop, klassieke muziek of video game muziek. Zonder woorden dus je kan daar al niet van afgeleid raken!

Persoonlijke favorieten van een van onze medewerkers: ChillhopMusic, Lofi, Mario Kart music

EHBL tip 17: Wandelvriendjes nodig?

Student in Gent en ontmoet je graag nieuwe mensen? Je bent niet alleen! Nodig drie onbekende medestudenten uit voor een wandeling in jouw favoriete stukje Gent via KLIK, de studentenapp.

Wil je meer weten? Kijk eens op www.contentingent.be

EHBL tip 18: Financiële hulp

Is je laptop plots kapot en kan je geen nieuwe kopen? Of heb je andere financiële moeilijkheden? Spreek eens met de sociale dienst. Zij kunnen samen met jou naar een oplossing zoeken. Je vindt alle informatie via deze link.

EHBL tip 19: Fietsherstelpalen

Problemen met je fiets? Er zijn verschillende fietsherstelpalen waar je zelf je fiets kan repareren of maak gebruik van een fietsherstelpunt. Alle informatie vind je via deze link.

EHBL tip 20: Slaapritme stuk?

Moeite met een slaapritme creëren? Ga telkens op een vast uur slapen. Heb je na een aantal dagen nog altijd moeite met opstaan, dan slaap je best een uurtje meer en ga je een uur vroeger slapen. Je kan alles lezen via deze link.

Onderwijs

Algemene vragen

Problematiek rond inhaalexamens

Art. 75, §2 van het Onderwijs- en examenreglement (2016-2017) bepaalt dat ingeval van afwezigheid van de student, de examinator oordeelt over de gegrondheid van de afwezigheid. Indien hij/zij de afwezigheid gegrond acht, kan er worden afgesproken dat een inhaalexamen wordt georganiseerd. De examinator is hiertoe echter niet verplicht.

In sommige faculteiten bestaan er reglementen die de studenten effectief een recht op een inhaalexamen geven. Het is dus steeds van belang om de facultaire reglementen na te kijken en in geval van vragen of problemen, contact op te nemen met de examinator of de facultaire ombudspersoon.

Gaat de academische kalender veranderen?

De indeling van de academische kalender is een bevoegdheid van de hogeronderwijsinstellingen. In beginsel kan dus elke instelling een andere kalender bepalen. De huidige indeling van de kalender, een semestersysteem met een tweedekansperiode op het einde van het jaar, is niet de enige mogelijke indeling.

Om die reden wordt er binnen het universitaire bestuur en samen met de andere hogeronderwijsinstellingen bekeken of er een andere indeling, die zowel pedagogisch als praktisch beter is voor alle geledingen, maar vooral voor de studenten, aan de UGent. De Gentse Studentenraad is in deze een belangrijke gesprekspartner in deze discussie en garandeert dat er maximaal wordt rekening gehouden met de belangen van de studenten.

Mag ik een deliberatie of laag cijfer opnieuw doen?

Art. 55 §3 van het Onderwijs- en examenreglement (2016-2017) bepaalt dat je geen examen in de tweedekansperiode meer mag afleggen voor een opleidingsonderdeel waarvoor je eerder al een creditbewijs (i.e. je bent geslaagd) hebt verworven. Je kan een examen dus geen tweemaal afleggen als je eenmaal 10/20 of meer behaalt hebt.

Indien je gedelibeerd bent, behoud je wel je recht op een tweede examenkans en kan je eventueel in tweede zit wel slagen.

Wat is actief leren?

Actief leren is een zeer vaag begrip dat de voorbije jaren zijn opmars heeft gekend in het Vlaamse onderwijslandschap. Actief leren kan het best beschreven worden als studenten het eigen leerproces (deels) in handen geven, studenten aanzetten tot participatie tijdens de onderwijsactiviteiten en op andere wijzen lesgeven.

Het concept actief leren wordt momenteel volop uitgewerkt aan de UGent. Lesgevers, studenten en experten werken samen om dit concept vorm te geven. Optimaal inzetten op actief leren, een aangepaste infrastructuur, ondersteuning van lesgevers … het zijn slechts een aantal van de zaken die nodig zijn om op een ideale manier met het concept actief leren om te gaan.

Wat is een bijzonder statuut?

Het Onderwijs- en examenreglement (2016-2017) somt in art. 25 de verschillende bijzondere statuten op die aangevraagd kunnen worden. Het gaat o.m. om een statuut wegens functiebeperking, studentondernemers, topsporters … maar ook studenten met een mandaat. Voor academiejaar 2017-2018 werd dit artikel grondig herschreven en uitgebreid. Het nieuwe artikel somt duidelijk de te volgen procedure op, alsook de voorwaarden waaraan dient voldaan te zijn.

Een bijzonder statuut geeft een student recht op een aantal onderwijs- en examenfaciliteiten (bv. meer tijd voor een examen, geen puntenaftrek voor taalfouten, het verplaatsen van examens …). De Directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA) staan in voor het toekennen van het statuut. De modaliteiten worden toegekend door de betrokken lesgevers. Vanaf 2017-2018 zullen een aantal modaliteiten niet meer kunnen geweigerd worden door de lesgever.

Sociaal

Algemene vragen

Hoe vraag ik een kamer aan in een home van de Universiteit?

Een aanvraag voor een kamer een home van de Universiteit kan via de website van de UGent. Je hoeft slechts de verschillende stappen vermeld op de site te volgen.

Waar kan ik psychosociale begeleiding of de studentenartsen vinden?

De sociale dient helpt studenten met vragen over hun statuut als studenten (sociale zekerheid, fiscaliteit …) alsook financieel (bv. met een studentenlening).

De UGent biedt studenten ook psychologische begeleiding aan. De studentenpsychologen van de afdeling studieadvies helpen studenten die vragen hebben bij hoe het omgaan met hun studies. Zij organiseren verschillende trainingen over faalangst, uitstelgedrag … Ook de facultaire monitoraten staan studenten met gelijkaardige vragen of problemen bij.

Studentenartsen zijn artsen verbonden aan de UGent en die, net zoals gewone huisartsen, studenten helpen met medische problemen. Een afspraak kan steeds vastgelegd worden via volgende website.

Internationalisering

Algemene vragen

Wat is internationalisering?

Internationalisering is een heel vaag en tegelijkertijd wijd begrip. Dit kan het best omschreven worden als een proces van schaalvergroting waarbij op politiek, economisch, sociaal en educatief gebied wordt samengewerkt met instellingen buiten de eigen regio. Binnen onze universiteit is dit in heel wat zaken doorgesijpeld, voor zowel studenten als personeel. UGent heeft een geïntegreerd beleidsplan Internationalisering. Ondertussen bestaan er al talrijke samenwerkingsverbanden waardoor studenten aan andere universiteiten kunnen studeren of onderzoek doen. Dit is ook het geval voor het academisch personeel. Daarnaast zijn er regionale platformen en thematische netwerken opgericht (vb. Afrika Platform en Sustainability Education) en worden er talrijke projecten op poten gezet.

Wat is internationalisation at home?

Je hoeft niet per se naar het buitenland te gaan om internationale ervaringen op te doen. Binnen het kader van de universiteit kan dit gaan van vakken in het curriculum tot internationaal georiënteerd onderzoek of interactie tussen lokale en internationale studenten. In de tweede bachelor van Bestuurskunde en Publiek Management hebben studenten de optie om deel te neem aan het keuzevak ‘Internationaal Portfolio’. Gedurende twee weken werken de studenten met Duitse, Oostenrijks, Poolse, Zweedse en Amerikaanse studenten samen rond een specifiek onderwerp.

Wat is het verschil tussen AUGent en GASt?

Associatie Universiteit Gent is het overkoepelende orgaan van Hogeschool Gent, Hogeschool West-Vlaanderen, Artevelde Hogeschool en Universiteit Gent. De Associatie heeft verschillende functies. Zo realiseert zij niet enkel samenwerkingen tussen professionele bachelors en academische opleidingen, maar coördineert ook Research & Development en zorgt ze voor het algemene logistieke gebeuren.

De Gentse Associatie Studentenraad (GASt) is de studentenraad van AUGent, net zoals de Gentse Studentenraad dit is bij onze universiteit.

Wat is StuGent?

StuGent is een overlegorgaan tussen het stadsbestuur, studentenvertegenwoordigers van de Gentse studentenraden, studentenvoorzieningen en de studentenkoepels. Hiermee wil Stad Gent de studenten actief betrekken bij het stedelijke beleid en hen een stem geven. Kotatgent, Tumult.FM en het doopdecreet zijn maar enkele verwezenlijkingen van StuGent.

Wat is ESU?

De European Students’ Union is het overkoepelend orgaan voor 45 nationale studentenraden van over heel Europa. Dit orgaan is opgericht om alle onderwijs, sociale, economische en culturele belangen van Europese studenten te vertegenwoordigen en te verdedigen. De belangrijkste actoren waarbij ESU deze belangen verdedigt, zijn de Europese Unie, de Bologna Follow-Up groep, de Raad van Europa en UNESCO. ESU komt tweejaarlijks samen tijdens conferenties waar gedurende een week studentenvertegenwoordigers van over heel Europa discussiëren over verschillende Europese en nationale topics en beleidsdocumenten produceren.

Wat is U4?

U4 is een partnership tussen Universiteit Gent, Universiteit Uppsala, Universiteit Göttingen en Universiteit Groningen. Men wil enerzijds samenwerkingsverbanden realiseren en anderzijds een onderzoeksplatform stichten zodat men sterker staat in de internationale context. Tweejaarlijks wordt er een studentenoverleg gehouden dat steeds rond een specifiek thema draait waarbij er op het einde een resolutie wordt geschreven. Thema’s die in het recente verleden aan bod kwamen waren o.a. duurzaamheid, psychosociaal welzijn en internationalisering.

Wat is GUGC?

GUGC staat voor Ghent University Global Campus, de Zuid-Koreaanse campus van de Universiteit Gent. Deze is vier jaar geleden opgericht en had als doel de meest gerenommeerde opleidingen van deze universiteit naar het buitenland te exporteren.

Momenteel worden er drie opleidingen aangeboden: moleculaire biotechnologie, voedingstechnologie en milieutechnologie. Dit zijn onderzoeksopleidingen van vier jaar waarbij de studenten in hun laatste jaar voor een semester in Gent verblijven.

Studentenvertegenwoordiging wordt ook op deze campus hoog in het vaandel gedragen. Daarom is men sinds dit jaar actief bezig met de opstart en uitbouw van de studentenraad. Zo zal er ook een overleg zijn tussen de studenten en het bestuur, zullen studenten kunnen zetelen in verschillende commissies enz... De Gentse Studentenraad helpt momenteel mee aan de opbouw hiervan en wil hen de volgende jaren ook op een constructieve manier ondersteunen.