Standpunten, Beleidsplan & Jaarverslag

Onderwijs

Standpunt Lesopnames in Code Geel

Naar aanleiding van de verbeterde COVID-situatie zijn ook de coronamaatregelen aan onze universiteit sterk versoepeld. Hierbij werd de verplichting voor lesgevers om lessen op te nemen, geschrapt. De Gentse Studentenraad maakt zich zorgen, mede omdat deze beslissing zonder inspraak van de studenten werd genomen.

Download

Class Recordings in Code Yellow

Due to the improved COVID-situation the restrictions at our university have been loosened. Instructors are therefore no longer required to record lectures. Such a development deeply concerns the Ghent Student Council.

Download

Masterproef rapport

Dit rapport heeft als doel het in kaart brengen van de masterproef(ervaring). Na het kort bespreken van het masterproefproces voeren we een uitbundige analyse op een hoop data vergaard via de masterproefenquête. Met wat we hieruit leren geven we op het einde conclusies en actiepunten mee. De gevoerde analyses zijn op centraal en facultair niveau. Opleidingen kunnen specifiekere data en analyses opvragen. Dit rapport bewijst zichzelf in de tal van kwalitatieve en kwantitatieve verwachte maar ook onverwachte resultaten, waarmee aan de slag kan worden gegaan op centraal, facultair, en opleidingsniveau.

Download

Sociaal

Standpunt Huisvesting & Biodiversiteit

Duurzaamheid is en blijft een grote prioriteit van de Gentse Studentenraad. Toch is duurzaamheid méér dan enkel biodiversiteit. Een langetermijnvisie op de relatie tussen stad en studenten maakt voor ons ook deel uit van een duurzaam en toekomstgericht beleid. Daarom zijn wij - de Gentse Studentenraad - expliciete voorstander van de bouw van een nieuwe home op campus Sterre.

Lees hier ons standpunt over de bouw van de nieuwe home en de ecologische compensaties die daarmee gepaard gaan. ↓↓↓

Download

Standpunt Locatie Studentencentrum

Verder bouwend op ons standpunt van 2020 zijn we van mening dat Sint-Pietersnieuwstraat 47-49-51 de meest geschikte locatie is voor het fysieke studentencentrum. De SPN geniet onze absolute voorkeur doordat het een studentenhuis met een eigen identiteit zou kunnen worden. Indien dit echt niet mogelijk blijkt als locatie, is de Brug onze tweede keuze. Echter, de Brug is aanzienlijk minder geschikt dan de SPN omdat het bij studenten reeds bekend staat als een studentenresto. Ten slotte raden we af om het UFO als studentencentrum te kiezen: deze locatie heeft volgens ons enkel nadelen en geen voordelen. Het UFO heeft namelijk een té grote zichtbaarheid die stigmatiserend werkt.

Download

Standpunt Menstruatieproducten

Voor het behalen van de vooropgestelde tweeledige doelstelling (= beschikbaarheid & menstruatie-armoedebestrijding) dienen dus enerzijds in alle hoofdgebouwen automaten met een voldoende gevarieerd aanbod aan menstruatieproducten strategisch geplaatst te worden en anderzijds bij voorkeur duurzame menstruatieproducten gratis te worden aangeboden door de Sociale Dienst. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn het gebruik maken van neutrale omgevingen, zodat niemand wordt uitgesloten, en het voldoende informeren van de UGent-studenten over de beschikbaarheid van deze goedkope menstruatieproducten.

Download

Beleidsplan

Beleidsplan 2021-2022

Het beleidsplan dat door het Dagelijks Bestuur werd opgesteld voor het academiejaar 2021-2022.

Download

Financieel jaarverslag 2021

Download

Medewerkersbeleid

Medewerkersbeleid

Download