Stem nu op jouw studentenvertegenwoordigers!

Standpunten, Beleidsplan & Jaarverslag

Onderwijs

Visualisatie Lesroosters - Onderwijsplanning

In dit standpunt wordt gefocust op het visualiseren van lesroosters, in het kader van het project onderwijsplanning. Dit standpunt is dan ook een aanvulling op het vorige standpunt rond onderwijsplanning.

Download

Enquête Stille Ruimte

De Gentse Studentenraad voerde een enquête uit naar de beschikbaarheid van geschikte studie- of examenruimtes bij meer dan 2000 UGent studenten. Dit naar aanleiding van de vele alarmsignalen omtrent stress, concentratieproblemen en het gemis aan stille ruimtes. De resultaten waren vrij ontstellend: 9,4% van de studenten beschikt niet over een (geschikte) locatie om examens in af te leggen en maar liefst 31,4% denkt er geen te zullen vinden. Daarnaast heeft 11,9% zeker geen (geschikte) plaats om te studeren en denkt 41,3% er geen te vinden.

Er werd een persbericht en open brief uitgestuurd met de oproep om studeerlocaties te voorzien. Meer info hier.

Download

Sociaal

Standpunt Steunmaatregelen voor studenten ten tijde van COVID-19

Met dit standpunt wil de Gentse Studentenraad er bij de Universiteit Gent en Vlaamse overheid op aandringen om steunmaatregelen te voorzien voor studenten die te kampen krijgen met financiële problemen ten gevolge van de crisis en de getroffen maatregelen. In het bijzonder wordt verwezen naar de (momenteel) doorlopende huurkosten van de studentenkoten en de studenten die noodzakelijke inkomsten uit hun studentenjob zijn verloren. Dit standpunt ondersteunt het advies van de Vlaamse Vereniging voor Studenten rond deze thematiek.

Download

Studentencentrum

De Gentse Studentenraad is voorstander van het fysiek en digitaal dichter bij elkaar brengen van de verschillende diensten, teneinde duidelijkheid en verhoogde bereikbaarheid te bekomen voor studenten. We stelden namelijk vast in de bevraging omtrent mentale gezondheid dat enkele diensten waarvan de studenten kunnen gebruik maken een zeer lage bekendheid genieten, hoewel ze wel zeer belangrijk zijn. Verder stellen we enkele belangrijke voorwaarden waaraan dit centrum zou moeten voldoen, evenals enkele randvoorwaarden die naast dit studentencentrum moeten ingevuld worden, om studenten een optimale dienstverlening te bezorgen

Download

Beleidsplan

Beleidsplan

Ieder academiejaar stelt het nieuwe bestuur een beleidsplan op met de onderwerpen die zij komend academiejaar wenst te behandelen of dewelke op de maatschappelijke agenda staan of op deze van het universiteitsbestuur. Dit academiejaar staan o.m. mentaal welbevinden en betere bekendmaking van de Gentse Studentenraad op de agenda.

Download