Standpunten, Beleidsplan & Jaarverslag

Beleidsplan

Beleidsplan

Ieder academiejaar stelt het nieuwe bestuur een beleidsplan op met de onderwerpen die zij komend academiejaar wenst te behandelen of dewelke op de maatschappelijke agenda staan of op deze van het universiteitsbestuur. Dit academiejaar staan o.m. mentaal welbevinden en betere bekendmaking van de Gentse Studentenraad op de agenda.


Onderwijs

Visualisatie Lesroosters - Onderwijsplanning

In dit standpunt word gefocust op het visualiseren van lesroosters, in het kader van het project onderwijsplanning. Dit standpunt is dan ook een aanvulling op het vorige standpunt rond onderwijsplanning.