Stem nu op jouw studentenvertegenwoordigers!

Standpunten, Beleidsplan & Jaarverslag

Onderwijs

Visienota Dienstverlening

Download

Standpunt verplichte inschrijving herexamens

De UGent maakt bewegingen om inschrijven voor herexamens verplicht te maken, niet inschrijven wil zeggen dat studenten niet meer zouden kunnen meedoen aan een examen. Wij vinden dit geen goed idee en formuleren een tegenvoorstel, waar inschrijven er ook komt maar niet bindend is.

Download

Standpunt prijszetting manama's

Dit standpunt benadrukt dat ManaMa’s over het algemeen zelfbedruipend moeten zijn zonder excessieve winsten en dat inkomsten integraal naar de onderwijskwaliteit moeten gaan. Er wordt gewaarschuwd voor hoge kosten van ManaMa’s, vooral als deze nodig zijn door onvoldoende professionalisering in de initiële masteropleiding. Het standpunt vraagt om kritische reflectie over de prijsstelling en betrokkenheid van studenten en alumni bij deze reflectie. We vinden dat elke student een volwaardig studietraject aan een betaalbare prijs moet kunnen volgen.

Download

Sociaal

Standpunt Studentencentrum

Download

Standpunt Functiebeperking en BST

In 2022-2023 werden verschillende focusgesprekken met studenten met een functiebeperking georganiseerd. De moeilijkheden en problemen die door deze studenten worden ervaard werden gebundeld, en op basis daarvan werd dit standpunt met verschillende aanbevelingen opgesteld.

Download

Extern

Persbericht Deelname Betoging 11/10

Download