Verkiezingen dagelijks bestuur Gentse Studentenraad

Alweer verkiezingen? Ja hoor, we zoeken nog enkele geëngageerde studenten om het dagelijks bestuur van de Gentse Studentenraad te vervolledigen!

Geëngageerd, op zoek naar een uitdaging voor komend academiejaar en ambitieus genoeg om je stempel te willen drukken op het beleid van de UGent? Of je nu geïnteresseerd bent in onderwijs, sociaal beleid, internationalisering, digitalisering … we hebben een plaatsje voor jou! Meer details over de functies zijn hier onder te vinden.

Zelf een leuk idee, maar past het niet binnen de normale functies? Geen nood, spontane zelf uitgewerkte kandidaten altijd welkom! Geef ons een seintje, en dan werken we dit samen uit!

Al overtuigd? Aarzel dan niet en stuur een motivatiebrief en CV naar bestuursverkiezingen@gentsestudentenraad.be.

Twijfel je nog of wil je meer informatie, contacteer ons dan gerust via Facebook, Twitter of mail naar bestuursverkiezingen@gentsestudentenraad.be!

Bestuurder Financiën

De bestuurder Financiën heeft samen met de voorzitter en de vicevoorzitter de verantwoordelijkheid inzake het financieel beleid en de concrete uitvoering hiervan. Zo stellen ze samen de begroting en het financieel jaarverslag op. Bovendien staat die in voor de ondersteuning bij en opvolging van sponsor- en projectaanvragen. Ook fungeert de bestuurder Financiën als eerste aanspreekpunt voor de Facultaire Studentenraden wat de financiën betreft en ondersteunt hen hierin.

Bekijk het functieprofiel

Bestuurder Sociaal

Het bestuurslid sociaal is de verbindingspersoon tussen de Sociale Raad studentenvertegenwoordigers, de Gentse Studentenraad en de Directie Studentenvoorzieningen. Traditioneel volgt deze persoon het beleid in de studentenresto's, de homes en mobiliteitthema's op, met voldoende vrijheid om eigen projecten op te starten.

Bekijk het functieprofiel

Bestuurder Communicatie

Als bestuurder communicatie heb je de verantwoordelijkheid voor het uitwerken en de toepassing van een performante communicatieplanning en -strategie. Daarnaast sta je in voor de goede opvolging en inzet van de verschillende communicatiekanalen waarover de Gentse Studentenraad beschikt. Verder sta je in voor en volg je, samen met de andere leden van het Dagelijks Bestuur, de informatiedoorstroom van en naar de facultaire studentenraden en andere niveaus op.

Bekijk het functieprofiel

Bestuurder Duurzaamheid

De bestuurder Duurzaamheid is de verbindingspersoon voor alle initiatieven in en buiten de UGent gericht op duurzaamheid (Green Office, Denktank Transitie Ugent, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, verschillende duurzaamheidscommissies,...) op vlak van studenten en het vertegenwoordigen van de mening van studenten over duurzaamheid. Je geeft mee het duurzaamheidsbeleid op universitair niveau vorm en ondersteunt mogelijke beleidsverantwoordelijken die werken rond een specifiek duurzaamheidstopic.

Bekijk het functieprofiel

Bestuurder

Zelf een leuk idee, maar past het niet binnen de normale functies? Geen nood, spontane zelfuitgewerkte kandidaturen altijd welkom! Geef ons een seintje, en dan werken we dit samen uit!


Functieprofielen beleidsverantwoordelijken

De Gentse Studentenraad is altijd op zoek naar geëngageerde studenten die zich volop willen inzetten voor de studentengemeenschap. Daarom bieden we je graag de mogelijkheid om beleidsverantwoordelijke te worden. Als je concrete ideeën of themagebonden expertise hebt, kan je je hiervoor kandidaat stellen. Als beleidsverantwoordelijke maak je geen deel uit van het Dagelijks Bestuur, hoewel het mogelijk is dat je nauw zal samenwerken met een bestuurslid wanneer je specifieke thema binnen diens beleidsdomein zou vallen. In samenspraak met het bestuur kies je zelf of je de bestuursvergaderingen bijwoont en al dan niet af en toe een update geeft.

Enkele voorbeelden van vorige en huidige beleidsverantwoordelijken vind je hieronder. Daarnaast is het ook altijd mogelijk om voor een ander onderwerp dat je interesseert beleidsverantwoordelijke te worden. Als je nog met vragen zit, kan je altijd contact opnemen met de voorzitter van de Gentse Studentenraad.

Themagebonden beleidsverantwoordelijke

Heb je zelf een schitterend idee dat je wenst uit te werken in de schoot en met ondersteuning van de Gentse Studentenraad? Dan is beleidsverantwoordelijke iets voor jou! Het staat je volledig vrij zelf een thema te kiezen. Schrikt deze vrijheid je af of weet je het niet goed? Kom zeker eens praten met het huidige bestuur hierover! Voorbeelden van onderwerpen zijn studiekosten, studentencentrum sociale voorzieningen, internationalisering, maaltijdvoorzieningen, huisvesting, SIMON test, ijkingstoetsen, UGent verbeeld 2050,...

Bekijk het functieprofiel

Beleidsverantwoordelijke Mentaal Welbevinden

Beleidsverantwoordelijke Gender & Diversiteit

Beleidsverantwoordelijke studentencentrum

Beleidsverantwoordelijke duurzaam project

Als beleidsverantwoordelijke voor een duurzaam project kies je zelf welk project je wil belichten en uitwerken. Hierin ben je flexibel, en kijk je naar wat actueel belangrijk is. Dit kan gaan van maaltijdvoorzieningen tot een 2de hands boekenverkoop organiseren of vergroening van campussen versterken. De vrijheid en mogelijkheden liggen volledig bij jou!

Bekijk het functieprofiel


Functieprofielen student-coördinator ENLIGHT

Sinds 2020 is de Universiteit Gent trots lid van ENLIGHT. Dit netwerk brengt negen universiteiten uit negen landen (België, Estland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland, Slowakije, Spanje en Zweden) samen en wil het Europees onderwijslandschap transformeren door de basis te leggen voor een geïntegreerd universitair systeem, met vrij verkeer van studenten en personeel, dat oog heeft voor gemeenschappelijke kwaliteitszorg, inhoudelijke en methodologische onderwijsinnovatie, internationale outreach, etc.

Een cruciale schakel binnen dit project is het ENLIGHT Student Network. Elke deelnemende universiteit selecteert twee student-coördinatoren die hun studenten zullen vertegenwoordigen in alle relevante vergaderingen op het ENLIGHT niveau. De Gentse Studentenraad is op zoek naar geëngageerde studenten - met een interesse voor zaken zoals de Europese Unie, onderwijs, vertegenwoordiging, governance… - die als coördinator van de Universiteit Gent willen meestappen in dit project. Meer informatie vind je in de functieprofielen of op de ENLIGHT sectie op deze website.