Nieuwsoverzicht


Enquête lesduur: resultaten, opmerkingen en suggesties

Gepubliceerd op 15 maart 2021 door Bestuurders Onderwijs

De laatste twee academiejaren aan de UGent waren op zijn zachtst gezegd bewogen. De omstandigheden forceerden ons om op een andere manier naar ons onderwijs te kijken, en soms voor praktijken te kiezen die we eerder onmogelijk achtten. Een van de zaken die heel anders was dit academiejaar was de duur van een les: vaak is ervoor gekozen lessen on-campus in te korten, enerzijds omdat er nood was aan ventilatie bij fysieke lessen, anderzijds omdat studenten bij online lessen aangaven moeite te hebben met concentratie.

Studenten gaven vaak aan dat de kortere lessen aangenamer waren, of net dat de heel lange lessen hen sterk frustreerden. Een bevraging deze zomer gaf al aan dat veel studenten kortere lessen prefereerden. Ondertussen hebben veel studenten al kortere lesblokken meegemaakt en besloot de Gentse Studentenraad recentelijk een tweede enquête te lanceren met een andere opzet. Inmiddels zijn de resultaten hiervan beschikbaar. Verder werden er ook enkele opmerkingen en suggesties verzameld. Beide bestanden kan je hier terugvinden.


60 of 90 minuten les? Laat het ons weten!

Gepubliceerd op 09 maart 2021 door Bestuurders Onderwijs

Beste student,

De Gentse Studentenraad wil graag jouw mening weten over lesduur. Onderwijs is namelijk steeds in verandering en daarbij is jullie input cruciaal. In het kader van onderwijslogistiek denkt de Gentse Studentenraad na over een herindeling van de lesblokken, en we willen weten wat jullie hierover denken.

Momenteel duren lesblokken standaard 90 minuten. Dat bestaat uit 75 minuten effectieve lestijd en 15 minuten verplaatsingstijd. Worden er twee blokken van 90 minuten na elkaar gepland, dan heb je 2x75 minuten les, 15 minuten pauze en 15 minuten verplaatsingstijd.

De Gentse Studentenraad wil nu graag van jullie horen of jullie deze praktijk willen behouden (dus een lesblok van 90 min., lesduur van 75 min. en pauze/wisseltijd van 15 min), of liever overstappen naar korte lesblokken. Deze lesblokken zouden in plaats van 90 minuten, maar 75 of 60 minuten duren. Dat zou dan gaan om respectievelijk 60 en 45 minuten effectieve lestijd en 15 minuten verplaatsingstijd. Worden er twee blokken van 75 of 60 minuten of drie blokken van 60 minuten na elkaar gepland, dan wordt dat een pauze van 10 minuten.

We verzekeren dat jullie input anoniem verwerkt wordt. Voor bijkomende opmerkingen kunnen jullie terecht bij Ben, Nathan of Emma via onderwijs@gentsestudentenraad.be . Zij helpen jou graag verder met vragen.

De bevraging kan ingevuld worden tot en met vrijdag 12/03, 12u ‘s middags en neemt hoogstens 5 minuutjes in beslag. De bevraging kunnen jullie hier vinden.

Bedankt!

Onderwijsteam van de Gentse Studentenraad


Nomineer/Stem jouw corona pro(o)f!

Gepubliceerd op 08 maart 2021 door Bestuurder Participatie

Het zijn vreemde tijden voor studenten maar ook zeker voor onze lesgevers! Die omschakeling naar online onderwijs moest plots snel gaan vorig jaar en blijft ook dit jaar aan de orde en dat vroeg/vraagt veel inzet van iedereen.

Enkele proffen en assistenten springen er echter met kop en schouders bovenuit. De lesgevers die net dat tikkeltje extra geven. Daarom willen we hen een extra hart onder de riem steken en het signaal sturen vanuit de studentenpopulatie dat hun inzet erg geapprecieerd is.

Hier vinden jullie een link waar je zowel proffen en assistenten kunt nomineren.

Van 15 tot 18 maart, 19u zal er gestemd kunnen worden. Waarna op 22 maart per faculteit de winnaar van Corona Pro(o)f bekend gemaakt wordt.


Dien jouw sponsor- of projectaanvraag in voor 20/02!

Gepubliceerd op 14 februari 2021 door Celine Callewaert

Heb jij een project voor studenten dat wel steun kan gebruiken van de Gentse Studentenraad? Dien dan jullie sponsor- of projectaanvraag in!

Dien je aanvraag in via mail naar financien@gentsestudentenraad.be voor 20 februari 2021 en kom de aanvraag zelf verdedigen op de werkgroep WG Begroting.

Je kan alle documenten vinden via http://bit.ly/SponsorProject. Bij vragen kan je jouw facultaire studentenraad contacteren of mailen naar financien@gentsestudentenraad.be.


Het rapport code rood is er!

Gepubliceerd op 07 februari 2021 door Bestuurders Onderwijs

Dat de coronamaatregelen een impact hebben op het onderwijs, weet iedereen ondertussen. Waar de concrete pijnpunten zitten, was nog niet duidelijk.

Dankzij jullie massale respons op de enquêtes kon de Gentse Studentenraad een rapport opstellen met daarin concrete suggesties om de situatie voor studenten te verbeteren.

Benieuwd naar het rapport? Je kan het hier lezen.

Dit rapport werd ondertussen ook voorgesteld op de onderwijsraad en de faculteiten gaan hiermee aan de slag.