Enquête lesduur: resultaten, opmerkingen en suggesties

Bestuurders Onderwijs 15 March 2021

De laatste twee academiejaren aan de UGent waren op zijn zachtst gezegd bewogen. De omstandigheden forceerden ons om op een andere manier naar ons onderwijs te kijken, en soms voor praktijken te kiezen die we eerder onmogelijk achtten. Een van de zaken die heel anders was dit academiejaar was de duur van een les: vaak is ervoor gekozen lessen on-campus in te korten, enerzijds omdat er nood was aan ventilatie bij fysieke lessen, anderzijds omdat studenten bij online lessen aangaven moeite te hebben met concentratie.

Studenten gaven vaak aan dat de kortere lessen aangenamer waren, of net dat de heel lange lessen hen sterk frustreerden. Een bevraging deze zomer gaf al aan dat veel studenten kortere lessen prefereerden. Ondertussen hebben veel studenten al kortere lesblokken meegemaakt en besloot de Gentse Studentenraad recentelijk een tweede enquête te lanceren met een andere opzet. Inmiddels zijn de resultaten hiervan beschikbaar. Verder werden er ook enkele opmerkingen en suggesties verzameld. Beide bestanden kan je hier terugvinden.

Recent nieuws

Standpunt huisvesting

Nele Van Hoyweghen

30 October 2022

Enthousiaste medewerkers gezocht!

Ondervoorzitter

21 August 2022

Vacature coördinator 2022-2023

Coördinator

06 July 2022

Vacature Coördinator Cultour 2022-2023

Coördinator

13 May 2022