Nieuwsoverzicht


Livestream rectordebat 2

Gepubliceerd op 02 mei 2017 door Gentse Studentenraad

Herbekijk het rectordebat hier!


Groot rectordebat deel 2

Gepubliceerd op 30 april 2017 door Gentse Studentenraad

Dinsdag twee mei organiseert de Gentse Studentenraad een tweede rectordebat. De thema's die zeker aan bod zullen komen zijn Gender & Diversiteit en Studentenparticipatie, maar ook andere thema's kunnen en zullen aangesneden worden. Dit debat staat immers helemaal in het teken van de kiezer en het is dan ook de bedoeling om zo veel mogelijk vragen vanuit het publiek te behandelen.

Jullie kunnen op voorhand anoniem vragen doorsturen via deze link. Daarnaast kunnen jullie tijdens het debat vragen stellen via twitter met de hashtag #UGentkiest. Net zoals vorige keer wordt het debat weer live uitgezonden zodat iedereen kan volgen.

Het debat zal doorgaan vanaf 19u30 in auditorium NB I, campus Aula, universiteitsstraat 4.

De kandidaat-duo's zijn nog steeds:

  • Rik Van de Walle (rector) & Mieke Van Herreweghe (vicerector)
  • Guido Van Huylenbroeck (rector) & Sarah De Saeger (vicerector)

Moderator van dienst is Jelle Heyvaert, oud-voorzitter van de Gentse Studentenraad.

We hopen op jullie talrijke aanwezigheid!


Durf Investeren

Gepubliceerd op 28 april 2017 door Gentse Studentenraad

Twintig procent van de studenten die een studentenjob uitoefent om hun studies te financieren heeft te weinig tijd voor de studies, deels door de uitoefening van die job. Dit blijkt uit de grootschalige enquête van de Gentse Studentenraad die werd ingevuld door meer dan 7000 Vlaamse studenten.

De Gentse Studentenraad streeft naar kwaliteitsvol en toegankelijk onderwijs. Aangezien een aantal centrale studentenvertegenwoordigers vanuit het centraal bestuur signalen hadden opgevangen met betrekking tot tekortkomingen in de financiering, besloten wij, als Gentse Studentenraad, hier een onderzoek rond te starten. Vanaf het begin was het echter voor ons duidelijk dat dit onderzoek voor ons een Vlaamse focus zou hebben.

Na een grondig onderzoek van de bestaande financieringsvormen en de tekortkomingen, besloten we de werkelijke tekortkomingen na te gaan aan de hand van een enquête en gesprekken met het centraal bestuur van onze universiteit. Zoals al vermeld had de enquête 7 323 respondenten waarvan meer dan 60% uit Universiteit Gent afkomstig. De overige 40 procent is afkomstige uit verschillende andere hoger onderwijsinstellingen, verspreid over heel Vlaanderen.

Uit het onderzoek over de financieringsmechanisme blijkt dat de afgelopen jaren enkele zware besparingsmaatregelen zijn doorgevoerd. Zo was er de onderindexering en besparing van de werkingstoelage, het wegvallen van het klikmechanisme en het wegvallen van de sociale toelage. Eveneens het chronische gebrek aan een toereikende financiering voor infrastructuur is een serieus pijnpunt.

Uit de enquête blijkt dat 13% van de bevraagde niet-beursstudenten problemen ondervindt bij het financieren van hun studies, ook 33% van de bevraagde beursstudenten en 28% van de bevraagde bijna-beursstudenten ondervinden dit zelfde probleem. Bovendien blijkt voor bijna 25% van de bevraagde studenten die verder willen studeren, de kost van deze studie een drempel te zijn. Deze cijfers roepen bij ons als studentenvertegenwoordigers vragen op omtrent de toegankelijkheid van ons onderwijs. Het doel van ons onderzoek was louter verkennend. Wij willen dan ook vragen aan de overheid om hier meer onderzoek rond te doen.

Met dit dossier willen wij natuurlijk verder aan de slag. Wij willen de studenten informeren over de tekortkomingen in de financiering van ons Vlaamse hoger onderwijs en het hoognodige debat hierrond verder open trekken. Meer informatie over het dossier, de enquête en de financieringsmechanismen vind je op durfinvesteren.be. Het artikel in De Standaard vind je hier.


Eerste stemronde rectorverkiezingen

Gepubliceerd op 22 april 2017 door Gentse Studentenraad

Van 19 april tot 22 april liep de eerste stemronde voor de rectorverkiezingen aan de Universiteit Gent. De Gentse Studentenraad heeft gewapend met een samenvatting van de programma's en met een iPad in de hand studenten opgeroepen om te stemmen. Elke middag kon je ons vinden in een grote resto. Veel studenten, personeelsleden en enkele professoren hebben de programma's doorgenomen en hun stem uitgebracht. Om hen hiervoor te bedanken gaven we ze een Dopper fles met ons logo en de hashtag #ugentkiest op. Als je thuis gestemd hebt en ook nog een Dopper fles wilt, ben je altijd welkom in ons lokaal. Er zijn er nog enkele over!

AVS is ook komen kijken en hun verslag vind je hieronder.

In de tussentijd is de uitslag van de eerste stemronde reeds bekend. Rik en Mieke haalden 58% van de stemmen, Guido en Sarah schaarden 36% van de stemmers achter zich en 6% was onbeslist. Van alle stemgerechtigde studenten heeft 17% hun stem uitgebracht. Van deze studenten waren maar 4% die blanco gestemd hebben. Om dat in iets meer context te plaatsen, bij de verkiezingen voor de studenten in Raad van Bestuur van vorig jaar, was er een opkomst van 27%. Van dit grote aantal waren er echter 28% die onbeslist waren en blanco gestemd hebben. Wij vanuit de Gentse Studentenraad zijn alvast tevreden met de 17% voor een verkiezing die nog nooit eerder open stond voor alle studenten.

Gezien echter geen van beide duo's de vereiste tweederdemeerderheid heeft gehaald wordt er een tweede stemronde georganiseerd. Deze loopt van woensdag 26 april 9u00 tot en met vrijdag 28 april 12u00. Als je nog niet weet voor wie te stemmen, alle informatie over de verkiezingsproceduren, de kandidaten en hun programma vind je terug op ugentkiest.be. Je stem uitbrengen kan op verkiezingen.ugent.be.


Gezocht: financieel medewerker (m/v)

Gepubliceerd op 13 april 2017 door Gentse Studentenraad

Ben jij de superman- of vrouw die we zoeken? Ben je op zoek naar een inhoudelijke job met flexibele uren? Wordt dan financieel medewerker bij de Gentse Studentenraad en ondersteun een gedreven team van studentenvertegenwoordigers. Geïnteresseerden mailen hun cv en motivatiebrief naar info@gentsestudentenraad.be.

De gedetailleerde functiebeschrijving is beschikbaar via volgende link.