Nieuwsoverzicht


VVS Summer Break

Gepubliceerd op 30 juni 2017 door Gentse Studentenraad

Op de laatste algemene vergadering van de Vlaamse Vereniging van Studenten voor het academiejaar 2016 - 2017 was er een prijsuitreiking voor de meest verdienstelijke studentenvertegenwoordigers van VVS. Lorenzo Ego, bestuurder extern van de Gentse Studentenraad, was eerder die dag nog maar net verkozen tot bestuurder internationaal van VVS en mocht al de prijs Hans Plancke in ontvangst nemen. De prijs Hans Plancke werd hem gegeven voor zijn onuitputtelijke inzet voor VVS. Lorenzo was afgelopen jaar zowel mandataris als rapporteur maar ook daarbuiten kon VVS steeds op zijn steun rekenen. Wij zijn alvast trots dat voor het tweede jaar op rij deze prijs naar een studentenvertegenwoordiger van de Gentse Studentenraad mag gaan.

Naast Lorenzo Ego vielen ook Zoë Vandamme, bestuurder sociaal, en Johannes Weytjens, voorzitter, in de prijzen als twee van de drie meest verdienstelijke rapporteurs van het afgelopen jaar. Zoë was de drijvende kracht achter het standpunt financiering en Johannes heeft het standpunt studentenstemrecht vorm gegeven.


Goesting in de toekomst - studentenparticipatie 2.0

Gepubliceerd op 23 juni 2017 door Gentse Studentenraad

Dit academiejaar, 2016 - 2017, is er vanuit de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) sterk werk gemaakt om studentenparticipatie een stimulans te geven en deze verder te faciliteren. Zo is er onder leiding van Frédéric Piccavet, oud-vicevoorzitter Gentse Studentenraad, binnen de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) een werkgroep opgericht om deze problematiek aan te pakken. Met input van verschillende Vlaamse stuvers, onderwijsexperts, vertegenwoordigers van hoger onderwijsinstellingen etc. werd een advies geschreven om actuele problemen in kaart te brengen en een eerste aanzet te doen om mogelijke oplossingen aan te reiken.

Maar op 8 juni 2017 kwam er een opmerkelijke passage in de Vlaamse parlementaire Commissie Onderwijs van volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (Open Vld) die het advies volgens een partijpolitiek perspectief neerschoot. De Open VLD-politica liet weten dat we ons als stuvers “niet moeten laten betuttelen”. Als we het niet leuk vinden, dat we het heft in eigen handen te nemen. “Als ze het niet meer leuk vinden, dat ze dan maar gaan tennissen.”

Het viel niet te verbazen dat deze boutade een kettingreactie van woede, verbazing en ongeloof teweegbracht in het Vlaamse studentenvertegenwoordigingslandschap. Tijdens de blok- en examenperiode is dit allesbehalve iets waar je makkelijk tijd voor vrij kan maken, maar dit publiekelijk afvallen van een volksvertegenwoordiger kon niet door de beugel voor menig Vlaamse stuver. Na verschillende discussies op sociale media én een eerste lezersbrief in Schamper door Roxanne Figueroa Arriagada, oud-bestuurder Onderwijs Gentse Studentenraad, werd er een opiniestuk geschreven door Lorenzo Ego die huidig bestuurder Extern is. Het idee werd gevormd om dit opiniestuk door zo veel mogelijk Vlaamse stuvers mede te laten ondertekenen én zo een groter draagvlak aan te tonen. Zo gezegd, zo gedaan werd er na een korte intensieve periode meer dan 100 (!) bereidwillige (oud-)stuvers gevonden om dit te ondersteunen. Zo creëerden we nationale aandacht waardoor het opiniestuk door De Morgen werd gepubliceerd en we directe agenda-setting hebben verwezenlijkt.

Als bestuur van de Gentse Studentenraad willen we er zijn voor onze medestudenten. Daarom zetten we ons elke dag opnieuw in, zelfs tijdens de examenperiode. We nodigen, doortimmerde diplomaten die we zijn, beleidsmakers dan ook uit om hier samen constructief werk van te maken, zodat er een vernieuwende impuls kan gegeven worden aan studentenparticipatie. Zonder verder ingrijpen kan dit onwenselijke en onomkeerbare gevolgen hebben, maar zo ver zijn we (nu) nog niet. Het opiniestuk kan je hier integraal lezen.


Livestream rectordebat 2

Gepubliceerd op 02 mei 2017 door Gentse Studentenraad

Herbekijk het rectordebat hier!


Groot rectordebat deel 2

Gepubliceerd op 30 april 2017 door Gentse Studentenraad

Dinsdag twee mei organiseert de Gentse Studentenraad een tweede rectordebat. De thema's die zeker aan bod zullen komen zijn Gender & Diversiteit en Studentenparticipatie, maar ook andere thema's kunnen en zullen aangesneden worden. Dit debat staat immers helemaal in het teken van de kiezer en het is dan ook de bedoeling om zo veel mogelijk vragen vanuit het publiek te behandelen.

Jullie kunnen op voorhand anoniem vragen doorsturen via deze link. Daarnaast kunnen jullie tijdens het debat vragen stellen via twitter met de hashtag #UGentkiest. Net zoals vorige keer wordt het debat weer live uitgezonden zodat iedereen kan volgen.

Het debat zal doorgaan vanaf 19u30 in auditorium NB I, campus Aula, universiteitsstraat 4.

De kandidaat-duo's zijn nog steeds:

  • Rik Van de Walle (rector) & Mieke Van Herreweghe (vicerector)
  • Guido Van Huylenbroeck (rector) & Sarah De Saeger (vicerector)

Moderator van dienst is Jelle Heyvaert, oud-voorzitter van de Gentse Studentenraad.

We hopen op jullie talrijke aanwezigheid!


Durf Investeren

Gepubliceerd op 28 april 2017 door Gentse Studentenraad

Twintig procent van de studenten die een studentenjob uitoefent om hun studies te financieren heeft te weinig tijd voor de studies, deels door de uitoefening van die job. Dit blijkt uit de grootschalige enquête van de Gentse Studentenraad die werd ingevuld door meer dan 7000 Vlaamse studenten.

De Gentse Studentenraad streeft naar kwaliteitsvol en toegankelijk onderwijs. Aangezien een aantal centrale studentenvertegenwoordigers vanuit het centraal bestuur signalen hadden opgevangen met betrekking tot tekortkomingen in de financiering, besloten wij, als Gentse Studentenraad, hier een onderzoek rond te starten. Vanaf het begin was het echter voor ons duidelijk dat dit onderzoek voor ons een Vlaamse focus zou hebben.

Na een grondig onderzoek van de bestaande financieringsvormen en de tekortkomingen, besloten we de werkelijke tekortkomingen na te gaan aan de hand van een enquête en gesprekken met het centraal bestuur van onze universiteit. Zoals al vermeld had de enquête 7 323 respondenten waarvan meer dan 60% uit Universiteit Gent afkomstig. De overige 40 procent is afkomstige uit verschillende andere hoger onderwijsinstellingen, verspreid over heel Vlaanderen.

Uit het onderzoek over de financieringsmechanisme blijkt dat de afgelopen jaren enkele zware besparingsmaatregelen zijn doorgevoerd. Zo was er de onderindexering en besparing van de werkingstoelage, het wegvallen van het klikmechanisme en het wegvallen van de sociale toelage. Eveneens het chronische gebrek aan een toereikende financiering voor infrastructuur is een serieus pijnpunt.

Uit de enquête blijkt dat 13% van de bevraagde niet-beursstudenten problemen ondervindt bij het financieren van hun studies, ook 33% van de bevraagde beursstudenten en 28% van de bevraagde bijna-beursstudenten ondervinden dit zelfde probleem. Bovendien blijkt voor bijna 25% van de bevraagde studenten die verder willen studeren, de kost van deze studie een drempel te zijn. Deze cijfers roepen bij ons als studentenvertegenwoordigers vragen op omtrent de toegankelijkheid van ons onderwijs. Het doel van ons onderzoek was louter verkennend. Wij willen dan ook vragen aan de overheid om hier meer onderzoek rond te doen.

Met dit dossier willen wij natuurlijk verder aan de slag. Wij willen de studenten informeren over de tekortkomingen in de financiering van ons Vlaamse hoger onderwijs en het hoognodige debat hierrond verder open trekken. Meer informatie over het dossier, de enquête en de financieringsmechanismen vind je op durfinvesteren.be. Het artikel in De Standaard vind je hier.