Delen cursus- en examenmateriaal

Bestuur Onderwijs 03 May 2021

Komende vrijdag wordt er op de Raad van Bestuur gestemd over de voorgestelde wijzigingen in het onderwijs- en examenreglement voor volgend academiejaar. Wat het delen van lesmateriaal (lesopnames, officieel cursusmateriaal al dan niet tegen betaling) betreft, wordt een verstrenging voorgesteld waarbij ook het kosteloos delen van lesmateriaal zou kunnen leiden tot een tuchtprocedure. De Onderwijsraad nuanceert dat het kosteloos delen van lesnotities en samenvattingen onder studenten nog is toegestaan, maar dit is nog steeds zeer streng en beperkend. Zo is het delen van oefeningen, presentaties en voorbeeldvragen niet opgenomen in deze uitzondering. Wat we absoluut willen vermijden, is dat studenten bestraft zouden worden voor het helpen van medestudenten. Daarom vragen we naar vertrouwen in de studenten, voor wie die ene samenvatting of voorbeeldvraag het verschil kan maken om de leerstof goed te beheersen. We zouden deze uitzondering dan ook graag uitgebreid zien naar het kosteloos onderling delen van cursus- en examenmateriaal, wat de lading meer dekt.

Verder wordt er momenteel via een samenwerking tussen de Gentse Studentenraad, het FaculteitenKonvent en VTK gewerkt aan een gesloten samenvattingenplatform, waar lesmateriaal veilig achter een CAS-login en conform het onderwijs- en examenreglement gedeeld kan worden. Dit is echter nog in volle ontwikkeling en een verstrenging is nu dan ook niet aan de orde. We vragen daarnaast om meer pedagogisch lesmateriaal te voorzien, zodat studenten niet alleen moeten steunen op samenvattingen en notities van anderen om hun vakken optimaal te kunnen leren. Kwalitatief ondersteunend lesmateriaal en voldoende voorbeeldexamenvragen is een minimale vereiste. Toch is het bevorderen van het delen van samenvattingen en notities een waardevol onderdeel van het studentenleven aan de universiteit en versterkt het het community gevoel onder studenten.

We willen streven naar een universiteit waarbij studenten alle kansen krijgen de eindcompetenties te behalen, al dan niet met een extra zetje of extra hulpmiddel. We verwijzen tot slot ook graag naar het standpunt dat hierrond onlangs is goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Gentse Studentenraad en gesteund door de Vergadering der Konventsvoorzitters.

Recent nieuws

Standpunt huisvesting

Nele Van Hoyweghen

30 October 2022

Enthousiaste medewerkers gezocht!

Ondervoorzitter

21 August 2022

Vacature coördinator 2022-2023

Coördinator

06 July 2022

Vacature Coördinator Cultour 2022-2023

Coördinator

13 May 2022