Stem nu op jouw studentenvertegenwoordigers!

Reactie op tussentijdse toetsen Politieke en Sociale Wetenschappen

Gentse Studentenraad 17 September 2019

De Gentse Studentenraad heeft steeds haar steun uitgesproken voor het project activerend leren van de UGent. Het voorstel van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen verdient echter geen applaus: de gekozen evaluatievorm - meerkeuze-examens tijdens het semester - is niet de ideale werkvorm om studenten echt te activeren. Als studentenraad hebben we steeds gepleit om op nuttige en verantwoorde wijze in te zetten op activerend onderwijs, iets waar we ons in dit geval vragen bij stellen.

Het lijkt ons dat de keuze voor een meerkeuze-examen overwegend vanuit praktisch oogpunt genomen is. De studentenaantallen laten immers niet toe om in zo’n korte tijdspanne een andere vorm van gequoteerde evaluaties te gebruiken. Een tussentijdse toets verhoogt echter, naast de werklast, vooral de prestatiedruk. Het is niet nodig om studenten meer te evalueren, wel om ze op de juiste manier te motiveren om met de leerstof bezig te zijn. Door te kiezen voor een meerkeuze-examen zal de beoogde doelstelling: de leerstof begrijpen, echter vervallen naar: goede resultaten halen. Om te kunnen leren is het ook noodzakelijk dat studenten de kans krijgen om voldoende feedback te ontvangen en begeleid te worden doorheen het leerproces. Of studenten die kans ook zullen krijgen bij vervroegde evaluaties is momenteel niet zeker: het geven van kwalitatieve feedback vraagt een grote tijdsinvestering van het personeel.

Er zijn betere vormen om studenten, ook in grote groepen, te activeren. Enkele voorbeelden daarvan brachten we zelf al in kaart en presenteerden we reeds aan de universiteit. Oefensessies en interactieve lessen kunnen veel meer bereiken dan dit voorstel. Studenten kunnen dan op eigen tempo de leerstof verwerken zonder geconfronteerd te worden met een verhoogde werklast, studiedruk en stress - een probleem waar steeds meer studenten mee te kampen hebben.

Als Gentse Studentenraad blijven we er daarom op aandringen om van activerend onderwijs een positief project te maken, in samenspraak met alle betrokken actoren en vertrekkende vanuit de visie van elke opleiding.

Ondertekend door de Gentse Studentenraad en de facultaire studentenraad StuRa.

Recent nieuws

Gezocht: IT medewerker voor leerplatform Studium

Gentse Studentenraad

19 March 2024

Infomoment Student Stemt 2024

Gentse Studentenraad

11 March 2024

GSR zoekt IT-medewerker

Mattias Niels

13 November 2023

RvB Stuver gezocht!

Gentse Studentenraad

07 September 2023