Stem nu op jouw studentenvertegenwoordigers!

PERSBERICHT: Gentse Studentenraad vraagt om maatregelen mentaal welbevinden

Nicky Vandeghinste 21 August 2019

De Gentse Studentenraad vraagt om toegankelijke hulp en meer bewustzijn als tegemoetkoming voor mentaal onwelzijn bij studenten. Eerder dit jaar bevroeg de Gentse Studentenraad meer dan 4000 studenten en daaruit bleken enkele zorgwekkende signalen. Rond deze bevraging werd een rapport (rapport enquête) geschreven. Daaruit blijkt onder andere dat bijna één op twintig studenten recent aan zelfmoord dacht. Nu gelijkaardige signalen worden gezien aan de KU Leuven willen wij mee aan de alarmbel trekken. Wij vragen van de overheid een inspanning, om enerzijds te zorgen dat studenten makkelijker hulp kunnen vinden in hun omgeving en anderzijds een diepgaander bewustzijn te creëren rond mentale gezondheid.

Ten eerste vragen wij dat studenten vlot terecht kunnen bij anonieme en betaalbare hulp. Studenten die niet willen dat hun ouders op de hoogte zijn kunnen geen beroep doen op een terugbetalingssysteem. Voor een grote groep studenten is het de mening van ouders die hen tegenhoudt om hulp te zoeken. Een anonieme student vertelt bijvoorbeeld: “Ik heb al enkele keren aan mijn ouders verteld dat ik hulp zou willen, maar ze denken dat mijn problemen niet serieus genoeg zijn.” Goedkope anonieme alternatieven zoals Awel en het JAC zijn momenteel amper gekend en verdienen meer bekendheid onder de studenten.

Ten tweede merken wij nog steeds nood aan bewustzijn rond mentale gezondheid in de maatschappij. Ouders, maar ook studenten missen bewustzijn. Studenten weten niet hoe ze elkaar moeten ondersteunen, ook al willen ze dit wel kunnen. Wanneer ze zich niet goed voelen gaan ze er niet steeds op een goede manier mee om. We willen dat iedere student de juiste tools en vaardigheden heeft om mentaal gezond te zijn.

De Gentse Studentenraad is enthousiast over de initiatieven die de UGent reeds heeft opgestart, maar wij hopen ook vanuit de overheid meer actie te zien. We vragen dan ook om het rapport en het standpunt in bijlage ter harte te nemen. Wie hierover verder contact opnemen met:

Nicky Vandeghinste (bij voorkeur)
Beleidsverantwoordelijke Mentaal Welbevinden 2018-2019
0487 33 71 89
mentaalwelbevinden@gentsestudentenraad.be

of met:
Gülsüm Gücenmez, Voorzitter Gentse Studentenraad
0468 46 30 29 of 09 264 70 88
voorzitter@gentsestudentenraad.be

Nieuwsberichten waarin ons rapport vermeld is geweest:

Recent nieuws

Gezocht: IT medewerker voor leerplatform Studium

Gentse Studentenraad

19 March 2024

Infomoment Student Stemt 2024

Gentse Studentenraad

11 March 2024

GSR zoekt IT-medewerker

Mattias Niels

13 November 2023

RvB Stuver gezocht!

Gentse Studentenraad

07 September 2023