Gentse Studentenraad zoekt betaalde medewerker Statistisch Onderzoek

Gepubliceerd op 28 januari 2019 door Gentse Studentenraad

De Gentse Studentenraad (GSR) verenigt de studentenvertegenwoordigers aan de UGent en zoekt voor de verwerking van diens enquête Mentaal Welbevinden een betaalde medewerker die ons daar zou in bijstaan. Sinds midden januari laat de Gentse Studentenraad een enquête lopen over het mentaal welbevinden van de UGent-student. Als we deze data enerzijds op een correcte manier willen interpreteren en gebruiken dan is het van groot belang dat deze dan ook op een correct manier statistisch verwerkt wordt zodat de juiste verbanden worden getrokken. Anderzijds willen we snel met de data aan de slag kunnen gaan en hopen dit nog binnen dit jaar te kunnen omzetten in degelijke beleidsvoorstellen. Als medewerker statistisch onderzoek kan jij ons daarbij helpen! We zouden een tweetal dagen in het intersemestriële verlof met jou samen zitten om de data te verwerken en samen statistisch te analyseren. Wat krijg je er voor in de plaats? Een verloning aan loonschaal 4.1, fijne omgeving om te werken, flexibele uren en kans om bij te dragen aan het beleid van UGent. Solliciteren kan tot en met 1 februari door je CV te sturen naar vacature@gentsestudentenraad.be Daarbij zouden we willen vragen om expliciet je ervaring met dataverwerking (bv. opgenomen vakken hieromtrent) hierin op te nemen. Daarnaast geef je jouw beschikbare uren door in je mail. Je zal vervolgens in één van deze beschikbare momenten telefonisch gecontacteerd worden en er zal gepeild worden naar jouw kennis omtrent dataverwerking.

Meer info vind je in dit functieprofiel.