Durf Investeren

Gentse Studentenraad 28 April 2017

Twintig procent van de studenten die een studentenjob uitoefent om hun studies te financieren heeft te weinig tijd voor de studies, deels door de uitoefening van die job. Dit blijkt uit de grootschalige enquête van de Gentse Studentenraad die werd ingevuld door meer dan 7000 Vlaamse studenten.

De Gentse Studentenraad streeft naar kwaliteitsvol en toegankelijk onderwijs. Aangezien een aantal centrale studentenvertegenwoordigers vanuit het centraal bestuur signalen hadden opgevangen met betrekking tot tekortkomingen in de financiering, besloten wij, als Gentse Studentenraad, hier een onderzoek rond te starten. Vanaf het begin was het echter voor ons duidelijk dat dit onderzoek voor ons een Vlaamse focus zou hebben.

Na een grondig onderzoek van de bestaande financieringsvormen en de tekortkomingen, besloten we de werkelijke tekortkomingen na te gaan aan de hand van een enquête en gesprekken met het centraal bestuur van onze universiteit. Zoals al vermeld had de enquête 7 323 respondenten waarvan meer dan 60% uit Universiteit Gent afkomstig. De overige 40 procent is afkomstige uit verschillende andere hoger onderwijsinstellingen, verspreid over heel Vlaanderen.

Uit het onderzoek over de financieringsmechanisme blijkt dat de afgelopen jaren enkele zware besparingsmaatregelen zijn doorgevoerd. Zo was er de onderindexering en besparing van de werkingstoelage, het wegvallen van het klikmechanisme en het wegvallen van de sociale toelage. Eveneens het chronische gebrek aan een toereikende financiering voor infrastructuur is een serieus pijnpunt.

Uit de enquête blijkt dat 13% van de bevraagde niet-beursstudenten problemen ondervindt bij het financieren van hun studies, ook 33% van de bevraagde beursstudenten en 28% van de bevraagde bijna-beursstudenten ondervinden dit zelfde probleem. Bovendien blijkt voor bijna 25% van de bevraagde studenten die verder willen studeren, de kost van deze studie een drempel te zijn. Deze cijfers roepen bij ons als studentenvertegenwoordigers vragen op omtrent de toegankelijkheid van ons onderwijs. Het doel van ons onderzoek was louter verkennend. Wij willen dan ook vragen aan de overheid om hier meer onderzoek rond te doen.

Met dit dossier willen wij natuurlijk verder aan de slag. Wij willen de studenten informeren over de tekortkomingen in de financiering van ons Vlaamse hoger onderwijs en het hoognodige debat hierrond verder open trekken. Meer informatie over het dossier, de enquête en de financieringsmechanismen vind je op durfinvesteren.be. Het artikel in De Standaard vind je hier.

Recent nieuws

GSR zoekt IT-medewerker

Mattias Niels

13 November 2023

RvB Stuver gezocht!

Gentse Studentenraad

07 September 2023

Gentse Studentenraad na aanstelling Reuzegommer

Gentse Studentenraad

04 September 2023

Gentsestudentenraad zoekt Cultour Coördinator

Gentse Studentenraad

15 May 2023