Student Stemt: meer info over kandidaatstelling!

EHBL tip 8: Vak beugekeken?

“Ik kan niet nog een dag naar die leerstof kijken”. Doe dat ook niet! Het is best om je vakken wat te spreiden zodat de leerstof kan bezinken terwijl je een ander vak leert. Meerdere kleine studieperiodes voor hetzelfde vak zijn beter dan één grote. Bron: demorgen