Standpunten, Beleidsplan & Jaarverslag

Onderwijs

Standpunt academische kalender

Standpunt educatieve master


Sociaal

Standpunt Studentengeleding informele vraag project ‘WiFi overal’

Naar aanleiding van een informele vraag vanuit de commissie begroting werd er op 16 oktober aan zowel de studentengeleding in de Sociale Raad, alsook de Sociale Raad zelf en de Gentse Studentenraad advies gevraagd in verband met een overschrijving van een budget in de directie Studentenvoorzieningen (DSV) naar de directie ICT (DICT). Specifiek zou het gaan om een bedrag komende uit de extra inschrijvingsgelden dat normaal aan DSV wordt overgeschreven en dat het project ‘WiFi overal’ als nieuw bestemming zou krijgen. Het zou gaan over 1.500.000 euro, gespreid over drie jaar (500.000 euro per jaar).